Hudya gikk på børs til 500 millioner i februar - konkurs i juni

Norske Hudya begjærer seg konkurs bare fire måneder etter at de gikk på børs i Sverige. Banken sa opp kreditten på 206 millioner og realiserte pant i 12 datterselskap.

KORT OPPTREDEN: Gründer Børge Leknes (t.v.), konseptutvikler Pål Lauvrak (nr. 3 fra venstre) og markedssjef Morten Kvam lyktes ikke med Hudya som har måttet gå til skifteretten kort tid etter børsnotering i Sverige. Foto: Hudya
Finans

Den 14. februar gikk norske Hudya på børs i Stockholm etter å ha gjort emisjon på 70 millioner, hvilket priset selskapet til nær en halv milliard kroner. Første børsdag stupte aksjen 72 prosent. Siden har alt blitt verre.

Hudya har skiftet tre konsernsjefer i den korte børshistorien. Samtidig har de solgt ut kundeporteføljer for å skaffe likviditet til å overleve. Men nå er det slutt. Hudya har gått til Oslo tingrett og begjært seg selv konkurs.

Sa opp kreditt på 206 mill.

I en melding fra selskapet heter det at selskapet har forsøkt etter beste evne å følge forretningsplanen, men at Covid-19 har gjort at forutsetningene er blitt vanskeligere. I meldingen skriver Hudya at konsernets største långiver har sagt opp kreditten på 206 millioner svenske kroner og realisert sikkerheten i form av pant i totalt 12 datterselskaper.

Hudya melder at de har hatt diskusjoner med långivere og at de har tatt grep for å kutte kostnadene i selskapene for å forbedre likviditeten, men at styret til slutt ikke hadde andre valg enn å begjære konkurs.

Gründere satset 30 mill.

Bak selskapet sto gründerne Børge Leknes, Pål Lauvrak og Morten Kvam. Trioen hadde nettopp mislyktes med Vardia Forsikring, nå Insr, og Hudya var et konsept som handlet om å skape en plattform for kjøp av strøm, forsikring og telefoni.

Gründerne hadde selv satset 30 millioner kroner på prosjektet, men de klarte aldri å få markedet til å tro på konseptet, og i slutten av april måtte selskapet melde om likviditetsproblemer. Dengang satte de seg som mål å nå break even så fort som mulig samt å strekke eksisterende kredittlinjer ytterligere inntil kapitalmarkedet tillot en ny emisjon.

Hyppige sjefsbytter

Likviditeten ble forsøkt reddet ved å selge ut kundeporteføljer til langt under kostpris. Samtidig har selskapet skiftet sjefer hyppig.

Det startet med at gründer Børge Leknes trakk seg. Da tok Michael Sundin over. Han fant imidlertid raskt ut at det var vanskelig å lede selskapet via video fra Skåne. Følgelig trakk han seg til fordel for Mats Wennberg, men heller ikke han skulle være noen permanent løsning, hvorpå Hudya så seg rundt etter en ny sjef.

For å redde selskapet ble strategien om å selge ut kundeporteføljer videreført. En del av kundene ble kjøpt av 24SevenOffice-gründer Stian Rustads Skymobil for en liten sum millioner.

Hudya gikk på børs til kurs 13,75. Siste noteringskurs for aksjen er 1,35 på First North i Stockholm.

hudya
børge leknes
morten kvam
Nyheter
Finans