Michael Stang Treschow ansetter Dag J. Opedal som ny konsernsjef i Treschow-Fritzøe

Med én milliard i ny investeringskapasitet skal eneeier Michael Stang Treschow i Treschow-Fritzøe bygge ut konsernets nye storsatsing: Fritzøe Kapital.

TJENER GODT: Eneier Michael Stang Treschow i Treschow-Fritzøe fikk et samlet overskudd på 151 millioner kroner i 2019.  Foto: Iván Kverme
Finans

Etter at Michael Stang Treschow overtok som eier i det tradisjonsrike familieselskapet Treschow-Fritzøe i 2015 har konsernet blant annet solgt seg ut av byggevareforretningen Carlsen Fritzøe.

– Det gjorde vi for å redusere gjelden og styrke soliditeten, sier Treschow til Finansavisen, og er glad for at grepet ble tatt i gode tider.

Uten noe rentebærende gjeld av betydning og omlag én milliard i tilgjengelige midler er strategien fra Treschow klar: Store deler av overskuddskapitalen skal nå finne nye ben å stå på.

– Konsernets fire industrielle ben skal styrkes og videreutvikles, men nå skal vi samtidig bygge opp Fritzøe Kapital, sier han.

Fra 2019-regnskapene drar han med seg 151 millioner kroner, 10 millioner mer enn året før.

Inn: Dag J. Opedal

I dagens utgave av konsernet utgjør Fritzøe Kapital omtrent 10 prosent av verdiene, eller rundt 500 millioner kroner. Men med Treschows ferske strategiplan skal det i årene som kommer allokeres penger til selskapet.

OVERTAR IMPERIET: Fra 1. juli er Dag J. Opedal konsernsjef i Treschow-Fritzøe. Foto: Iván Kverme

– Målet er å ha mellom 20 og 25 prosent av verdiene der, sier Treschow, og legger til at det ikke vil begrense satsningen på de øvrige kjernevirksomhetene.

Den som overtar kapteinsbindet og skal bidra til videreutviklingen av konsernet er ingen ringere enn næringslivstoppen, og tidligere toppsjef i Orkla, Dag J. Opedal.

Han har siden april vært styreleder i Treschow-Fritzøe AS. Han vil fra 1. juli også tiltre rollen som konsernsjef.

– Jeg kjenner Dag fra tidligere. Han har verdifull erfaring og kompetanse. Jeg har hatt stor glede av å ha ham som sparringspartner den siste tiden. Han er både resultat- og menneskeorientert. Nå ser jeg frem til at han kommer tettere på driften, sier Treschow.

Treschow-Fritzøes konsernsjef de siste årene, Thor Eika trekker seg i henhold til sin aldersfestede rett i sin arbeidsavtale tilbake til annen stilling i konsernet.

Treschow-Fritzøe 2019

(Mill.kr)20192018
Omsetning2.3882.402
Res. før skatt150139
Res. ettter skatt151141
Egenkapital1.1881.267

– Han har over de 20 siste årene spilt en viktig rolle i å utvikle konsernet til den posisjonen vi har i dag, sier Treschow.

Skal være en søkemotor

Det at konsernet nå skal kjøre kapital inn i andre selskaper i tillegg til kjernevirksomheten, er ifølge Opedal klokt.

– Dette vil bli en søkemotor for også å kunne finne nye ben å stå på, sier han, men legger til:

– Det er om lag en milliard i likvider, men de brenner ikke i lomma.

– Hva slags ben ser dere etter?

– Det er i første omgang naturlig å bygge videre på konsernets eksisterende kompetanseområder. Og da er vi blant annet innen naturressurser, logistikk og eiendomsutvikling, sier Opedal.

– Men det er også lov å tenke nytt.

Opedal nevner derfor konsernets investering i Concent, et softwareselskap som gjennom de seneste årene har investert i en ny skybasert plattform for inkassomarkedet.

– Det beviser jo at det er mulig å tenke utenfor boksen, innenfor områder som kan være fremtidige vekstbransjer.

Utelukker ikke børsnotering

Som 7. generasjons eier er Treschow opptatt av å videreføre familietradisjonen med «god drift, omstilling og utvikling».

– Akkurat som min mor, ønsker jeg også å overlate selskapet til neste generasjon i enda bedre stand enn jeg mottok det. Generasjonsregnskapet blir viktigere enn kvartalsregnskapet, sier han.

Mille-Marie Treschow overlot ansvaret til sønnen flere år før sin bortgang, i september 2018.

– Kan det være aktuelt å børsnotere selskapet da?

– Aldri si aldri, sier Treschow, men legger raskt til: 

– Strategien er å overlate selskapet til neste generasjon.

Han fortsetter:

– Men vi kan ikke utelukke at noen av selskapene våre går på børs, men jeg tviler på at morselskapet noen gang vil bli notert.

Konsernet omsatte for 2,4 milliarder kroner i 2019.

EKSPORTVARE: Larvikitt fra Lundhs. Foto: anders horntvedt

100.000 fotballbaner med skog

Under Treschow-Fritzøe-paraplyen er det i hovedsak ni selskaper av betydning, hvor den største med tanke på omsetning er engrosdivisjonen for distribusjon av byggevarer. Som en av markedslederne i bransjen, og med nedslag i hele Skandinavia, bidro dette godt til gode tall for 2019.

– Og vi styrket posisjonen i gjennom oppkjøpet av danske DHL, sier Treschow.

Eiendomsvirksomheten er hovedsakelig i Larviksområdet, med mange nye eiendommer rundt langs bryggekanten. Og selv om det frister å se utenfor Larvik, haster det ikke.

– Vi ønsker jo å se på andre geografiske muligheter, men samtidig har vi mye i pipeline her nede, sier han.

Treschow er i tillegg en av landets største skogeiere, med sine 615.000 dekar skog. Dette tilsvarer i underkant av 100.000 fotballbaner, med internasjonale mål.

Skogen eies i dag av Treschow privat, men etter at Fritzøe Skoger fikk godkjennelse i mai vil skogen bli innlemmet i konsernet som et aksjeselskap.

– Det har vært slitsomt å sjekke Altinn, for å si det sånn. Med 650 gårds- og bruksnummer tar det sin tid å komme til bunns der, sier Treschow.

Skal snu Autoxo

Men det var ikke alt som gikk på skinner i fjor, til tross for et solid overskudd. Eierandelen på 50 prosent i Nord-Europas største natursteinprodusent Lundhs, som blant annet utvinner Larvikitt-steinen, fikk et svakere resultat i 2019 enn tidligere år.

– Men Lundhs har levert gode resultater i en årrekke, påpeker Opedal.

Siden Lundhs primært eksporterer natursteinen, til blant annet Kina, India og Italia, har den svake norske kronen vært svært gunstig i lengre tid.

– Det har utvilsomt bidratt positivt til tallene, sier han.

Treschow er også den største aksjonæren i Autoxo, bilbutikken med luksusmerker som Ferrari, Maserati og Bugatti.

UTEN MEDHUS: Michael Stang Treschow skal sikre lønnsomheten i Autoxo, men uten gründer Olav Medhus. Foto: Håkon Sæbø

Gründeren Olav Medhus har nå forlatt skuta, og Treschow har gjennomført tiltak for å styrke driften.

– Det jobbes med å sikre nødvendig lønnsomhet, sier Treschow.

michael stang treschow
Treschow-Fritzøe
dag j. opedal
Fritzøe Kapital
Concent
larvik
larvikitt
skog
lundhs
autoxo
Nyheter
Finans
Børs