Bjørn Rune Gjelsten fikk Wilhelmsen-familien til å investere i kreftraketten Ultimovacs

Watriums investeringer i CMR Surgical og kjendisaksjen Ultimovacs bidro til et pent overskudd på et par hundre millioner kroner i 2019. Samtaler med Bjørn Rune Gjelsten var avgjørende for inngangen i kreftselskapet.

Fra venstre til høyre: Knut Olav Rød, Anders Christian Wilhelmsen og Haakon Stenrød. Kontoret til Watrium ser du i bakgrunnen. Foto: Watrium
Finans

Anders Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Watrium satt igjen med 205,5 millioner etter fjoråret, godt hjulpet av investeringer i flere helseaksjer.

– Ultimovac er den største aksjeposten vi har i Norge, sier investeringsdirektør Anders Christian Wilhelmsen til Finansavisen.

Watrium kjøpte sine første aksjer i Ultimovac så tidlig som i 2016, etter diskusjoner med andre profesjonelle investorer.

– Men Bjørn Rune Gjelsten sitter med den gule ledertrøyen i selskapet, sier co-investeringsdirektør Knut Olav Rød.

Og det var Gjelstens kunnskap om selskapet som ble avgjørende for Watrium, som i tillegg har Sundt-familien og Stein Erik Hagens Canica som sparringspartnere. Disse er også store aksjonærer i Ultimovacs.

SAMTALEPARTNER: Investor Bjørn Rune Gjelsten. Foto: Iván Kverme

– Forhåpentligvis blir det enda bedre, når det bevises at kreftvaksinen har effekt, sier Rød.

Stor i eiendom

Selskapets største aksjepost er i CMR Surgical, et selskap som utvikler robotteknologi til kikhullsoperasjoner. I fjor hadde selskapet en svært god utvikling, og Watrium er blant selskapets største aksjonærer også her.

Den verdijusterte egenkapitalen i Watrium vokste med nesten 400 millioner kroner i 2019, og nærmer seg nå 6 milliarder kroner.

– Eiendommene er den underliggende grunnsteinen som bidrar med god kontantstrøm, sier Wilhelmsen.

Familien har flere store eiendommer i Bjørvika, med kromtappen Oslo Atrium, som blant annet huser EY og Avinor i Bjørvika. I tillegg er det hovedkontoret Kanalen 5 på Tjuvholmen, deler av Fornebu Gateway, et bygg på Ryen i Oslo og et stort utviklingsområde på samme sted.

– Det står for rundt halvparten av den verdijusterte egenkapitalen, sier Wilhelmsen.

29 prosent av HitecVision

I fjor var den største investeringen i oppkjøpsfondet HitecVision, hvor Watrium kjøpte ut Gjedebo-familiens andel på 29 prosent av forvaltningsselskapet.

– For oss er investeringen i HitecVision mer enn en finansiell investering, sier Rød.

For Watrium ønsker å ha profesjonelle samarbeidspartnere, og det å lære av det største oppkjøpsfondet i Norge gir derfor en stor verdi når enkelte beslutninger skal tas.

– Hitec investerer i olje som de etablerte spillerne ikke har tenkt på å gjøre, og strukturerer det på helt nye måter. Og det er imponerende, sier Wilhelmsen.

Oppkjøpsfondet hentet nylig inn 10 milliarder i et nytt fond, som igjen befester posisjonen som giganten i Norge.

SATSER FORNYBART: Toppsjef Ole Ertvaag i HitecVision. Foto: Ruud, Vidar

– Vi må se til Sverige og EQT for å finne en sammenlignbar aktør, sier han.

Det har ledet til oljeselskapet Vår Energi, som i produksjon er nær det dobbelte av Aker BP.

– I størrelse er HitecVision-porteføljen over det dobbelte i markedsverdi som hele Aker-gruppen.

Selv om ESG-fokuset har fått mange investorer til å kvie seg for å putte pengene i olje og gass på Nordsjøen, har Hitec vært der. Men det er nå også fullt fokus på fornybar energi.

– Det skal fra fossilt til fornybart, og Hitec ligger i forkant, sier Wilhelmsen.

– Er ikke så små

For å bredde ut porteføljen blir det brukt mye tid på marin og akvakultur, hvor det pr. i dag kun finnes én investering. 

Watrium 2019

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter387,1449,4
Driftsresultat274,4327,5
Resultat før skatt242,4283,7
Årsresultat205,5274,8
Verdijustert egenkapital5.846,25.460

Med en maritim historie og en formue som er bygget opp til havs har Watrium kjøpt 100 prosent av Flexiteek, som er globalt ledende i markedet for syntetisk teak i båter.

– Det er i stedet for å hogge ned regnskogen, sier co-investeringsdirektør Haakon Stenrød.

Men Wilhelmsen legger raskt til:

– De er ikke så små lenger heller. Selskapet omsetter for 100 millioner kroner og selger 80.000 kvadratmeter til fritidsbåter i året.

– Er det lønnsomt da?

– Vi sikter mot et driftsresultat før av-og nedskrivninger på 20 millioner i 2020, sier han.

watrium
anders christian wilhelmsen
bjørn rune gjelsten
ultimovacs
Nyheter
Finans
Børs