Rekordhøyt emisjonsvolum på Oslo Børs

Siden mars har børsnoterte selskaper hentet 13,2 milliarder friske kroner gjennom aksjeemisjoner. Emisjonsvolumet i mai var det høyeste i løpet av en mai-måned siden 2011.

HØY AKTIVITET: Børsdirektør Øivind Amundsen kan fortelle om høy aktivitet på Oslo Børs under coronapandemien. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Siden pandemialarmen gikk i mars har nye selskaper fortsatt å strømme til Børsen. De seneste månedene er det kommet fem nye tilskudd, hvor Andfjord Salmon er det første selskapet siden februar som har ringt i børsbjellen.

– Det er fint å igjen kunne åpne børsbygningen for gjester, og det er spesielt hyggelig å ønske velkommen et selskap med fokus på miljø og bærekraft. Mange av årets børsnykommere har en miljøprofil. Vi ser også at investorer i økende grad trekkes mot grønne selskaper, sier børsdirektør Øivind Amundsen i en melding.

De andre selskapene som er blitt notert siden coronaalarmen gikk er Ice Fish Farm, Pexip Holding, Romsdal Sparebank og Cloudberry Clean Energy. I tillegg er aksjene i Atlantic Sapphire og Hafnia Limited blitt overført fra «juniorbørsen» Merkur Market til hovedlisten.

I februar ble ble Northern Ocean, Quantafuel og BW Energy notert på Oslo Børs.

Beste måned siden 2011

Samtidig har børsnoterte selskaper hentet inn sjelden mye ny egenkapital. Siden mars har børsnoterte selskaper hentet hele 13,2 milliarder friske kroner gjennom aksjeemisjoner. 

Emisjonsvolumet i mai var det høyeste i løpet av en mai-måned siden 2011. April var også travel, og juni ligger an til å bli en ny sterk emisjonsmåned.

– Børsen skal være en kilde til kapital for næringslivet. Koronakrisen har ikke stengt denne kilden, fastslår Amundsen.

oslo børs
emisjon
Nyheter
Finans
Børs