Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea: – Uvanlig stor usikkerhet

Gitt uvanlig stor usikkerhet opprettholder sjefstrateg Erik Bruce i Nordea en nøytal allokering til aksjer.

NØYTRAL: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea har en nøytral allokering til aksjer. Foto: Are Haram
Finans

Mens økonomiene gjenåpner indikerer økonomiske nøkkeltall gradvis bedring, men denne uken har vi fått påminnelser om at gjenåpningen ikke blir helt uten tilbakeslag.

«Spredningen av coronaviruset tiltar i mange stater i USA. IMF nedjusterte sine vekstanslag og forventer nå at global BNP faller med nesten 5 prosent i 2020. Sammen med gjenåpning og virusspredning blir ytterligere finanspolitiske tiltak og det amerikanske valget viktige drivere for markedene framover. Gitt uvanlig stor usikkerhet opprettholder vi anbefalingen om nøytral allokering til aksjer og foretrekker å ta risiko innen rentesegmentene og innen aksjesektorene», skriver sjefstrateg Erik Bruce i Nordea.

Husholdninger og bedrifter i Europa og USA har i stor grad blitt kompensert for inntektsbortfallet som følge av koronakrisen. Disse kompensasjonene forsvinner i utgangspunktet i løpet av de nærmeste ukene. 

«Skal vi unngå inntektsbortfallet for husholdningene og konkurser blant bedriftene, må enten aktiviteten ta seg raskt opp eller så må kompensasjonene videreføres. Høyst sannsynlig vil kompensasjonsordningene forlenges, både i USA og i Europa. Statsfinansene er imidlertid allerede svake og det er begrenset hvor lenge ordningene kan videreføres», skriver Bruce.

Tregere gjeninnhentning

Han trekker frem at finanspolitisk støtte kombinert med «whatever-it-takes» pengepolitisk støtte fra FED, burde den den amerikanske økonomien tilbake i gjenge på kort sikt.

«Tiltakene kommer imidlertid med en kostnad: Økt gjeld og høyere aktivitet i dag på bekostning av fremtidig aktivitet», skriver sjefstrategen.

Onsdag så USA den kraftigste økningen i antall nye smittetilfeller på en dag siden utbruddet av coronaviruset. Texas, California og Florida var alle tidlig ute med å åpne opp igjen økonomiene og de hadde alle de kraftigste økningene i nye smittede.

«I Europa ventet man med å åpne opp til smittetallene var svært lave og der ser man i store trekk ut til å ha kontroll. Smittetallene fra USA er en påminnelse om at gjenåpningen ikke blir uten tilbakeslag og at risikoen for en tregere gjeninnhentning enn det markedene nå kanskje diskonterer, kan være stor», skriver Bruce.

erik bruce
nordea
Nyheter
Finans
Børs