Danske Bank tar valutatronen tilbake

Danske Bank er igjen på toppen av Prosperas valutakåring. Personlig oppfølging er viktig, ifølge valutasjef Alexandre Cieza.

BESTE VALUTABANK: – Når det er høy volatilitet er det ikke like lett å gjøre ting elektronisk, i alle fall ikke for de store kundene, sier valutasjef i Danske Bank, Alexandre Cieza. Valutamegler Lone Sjursen Kleveland til høyre. Foto: Iván Kverme
Finans

– Vi scorer egentlig best på alle enkeltkriteriene og blant alle kundesegmenter – bedrifter og institusjonelle kunder, sier Alexandre Cieza, leder for valutadesken til Danske Bank i Norge. 

– Vi scorer høyt på analyse, rådgivning og risikostyring, men også på eksekvering, det vil si pris. 

Prosperas kåring ble utsatt til det verste av coronauroen hadde gitt seg.

– Vi har stått oppreist, spesielt under coronatiden, da markedet var preget av veldig høy volatilitet. Vi har hatt åpne alle kanaler, men kanskje hadde ikke alle aktørene det samme. Det tror jeg farger resultatet litt i år. Tilbakemeldingene fra våre kunder har vært veldig positive.

Den personlige touch

Pris har alltid vært en viktig faktor i Prospera-undersøkelsen, og det kommer den til å fortsette å være, mener valutasjefen. 

– Men i disse tider er også den personlige kontakten ekstremt viktig. Rådgivingen skal skje kjapt. Det er nye situasjoner for en del kunder. Ifølge undersøkelsen har vi klart å rådgi dem på en god måte, sier han.

Betydningen av personlig kontakt er særlig interessant i lys av fremveksten av elektronisk handel, mener Danske Bank Markets.

– Når det er høy volatilitet er det ikke like lett å gjøre ting elektronisk, i alle fall ikke for de store kundene, sier Cieza.

Et hektisk 2020

I fjor ble Danske Bank nummer tre på Proseperas kåring, etter å ha toppet i flere år på rad.  I år kom DNB, Nordea og SEB på delt andre plass, med Barclays på femte. Det sitter seks stykker på Danske Banks valutabord i Oslo, og i tillegg kommer tre stykker i Trondheim.

– Det har vært veldig spennende. Selvfølgelig er det utfordrende for mange selskaper når man får den volatiliteten som vi har sett, men det gir også muligheter, sier valutamegler Lone Sjursen Kleveland i Danske Bank Markets om uroen i år.

– For noen selskaper det negativt, for andre er det positivt. Vi har hatt mer enn nok å gjøre. For vår del har det ikke slått negativt ut.

Rundt 65 prosent av de spurte i Prospera-undersøkelsen er kunder av Danske Bank, ifølge Cieza.

– Volummessig tenker jeg at vi ligger et sted mellom 18 og 20 prosent, sier han om anslått markedsandel.

Typisk kronepositiv

Den norske kronen har de seneste årene gjennomgående falt i verdi. Danske Bank er blant dem som ofte har positive kroneprognoser. 

Vi har vært positive til den norske kronen over en lengre periode. Også da den var på det verste var vi positive. Da traff vi
Alexandre Cieza, Danske Bank

– Er kundene skuffet når det ikke slår til, eller er det viktigste for dem risikostyring og utøvelse?

– De fleste av våre kunder er jo ikke spekulanter. De er bedrifter som driver med risikostyring. Valutasynet vårt er viktig for mange, men vi er veldig klare på at det ikke er fasiten og at vi ikke kan garantere utviklingen, sier Cieza.

– Vi har vært positive til den norske kronen over en lengre periode. Også da den var på det verste var vi positive. Da traff vi. 

I mars kostet en euro over 13 kroner på det meste, og med kurs rett under 11 kroner er euroen fortsatt rundt én krone dyrere enn ved nyttår.

– Hva er viktigste driver for kronen?

– Vi ser at den norske kronen påvirkes av hva som skjer ute i den store verden, sier Sjursen Kleveland.

– Vi ser også at likviditet har mye å si. Norges Bank har kjøpt en del kroner, som har gitt positivt støtte.

Den ekstreme volatiliteten i første halvår gjør at kundene vil ha med seg et nytt syn på risiko fremover, tror Danske Bank.

Beste valutabanker, ifølge Prospera

1.Danske Bank4,38
2.DNB Markets4,22
2.Nordea Markets4,22
2.SEB4,22
5.Barclays3,86

Kilde: Prospera, Danske Bank

danske bank markets
nordea markets
dnb markets
seb
barclays
prospera
valuta
lone sjursen kleveland
alexandre cieza
Nyheter
Finans