Nordea fortsatt bull på Storebrand

Thomas Svendsen finner god støtte for utbyttecaset.

STADIG BULL: Thomas Svendsen finner god støtte for utbyttecaset i Storebrand. Foto: Ivan Kverme
Finans

Nordea Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Storebrand, går det frem av en oppdatering fra analytiker Thomas Svendsen.

2020-estimatet for resultat per aksje justeres opp ti prosent, men kursmålet holdes uendret på 80 kroner (sum of the parts).

Ser høyere utbytter

Investeringscaset er stadig basert på høyere utbytter i årene som kommer.

«Vårt utbyttescenario støttes av den økende Solvens II-graden, ettersom kapitaltunge fripoliser ser ut til å nå toppen i 2019», skriver Svendsen. 

Han mener videre at Storebrand kan dra nytte av en mulig renteoppgang.

«50 basispunkter høyere 10-årige swap-renter vil øke den umiddelbare utbyttekapasiteten med fem kroner per aksje. Vi finner at selskapet handles med rabatt i et historisk perspektiv, og ser  derfor oppsidepotensial», heter det videre.

60 prosent oppside

Den største risikofaktoren er ifølge Svendsen et rentefall som rammer Solvens II-graden – og dermed Storebrands evne til å betale ut utbytter. 

Storebrand faller 1,2 prosent til 49,56 kroner så langt i tirsdagens handel på Oslo Børs.

Nordea Markets ser dermed en oppside i aksjen på over 60 prosent fra dagens nivåer.

nordea markets
storebrand
utbytte
thomas svendsen
Nyheter
Finans
Børs
Aksjeanalyse