Awilhelmsen Capital satser nytt

Awilhelmsen investerer også i selskaper utenfor de tradisjonelle forretningsområdene. Det skjer gjennom Awilhelmsen Capital.

Finans

Satsingen er i hovedsak knyttet til Dips, Protector Forsikring, Indico Systems, Cambi og Trysilhusgruppen.

Dips er et programvareselskap som utvikler og leverer e-helsesystemer. Selskapet er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus med en markedsandel på rundt 86 prosent. De siste årene er det investert betydelig med hovedvekt på utvikling av den nye plattformen Dips Arena.

For vel ett år siden kjøpte Awilhelmsen Capital alle aksjene i Indico Systems. Dette selskapet har de siste 20 årene utviklet sikre, digitale bevisopptaksløsninger for politi og rettsvesen.

Indico har etablert seg som en ledende aktør i dette markedet og har blant annet kunder i Skandinavia, Storbritannia, Tyskland og Australia.

Cambi, hvor Awilhelmsen Capital eier 27 prosent, har en sterk posisjon i markedet for prosessering og gjenvinning av organisk avfallsmateriale, primært kloakkslam.

Bedriften ble tildelt Eksportprisen 2019 og ble av juryen beskrevet som et fremtidsrettet og bærekraftig selskap som kan vise til eksportsuksess over tid.