Selskapene er knust på børs – det er også opsjonsprogrammet

I både Axactor og B2Holding sitter direktørene på store mengder verdiløse opsjoner etter årets kraftige kursfall.

FREMTIDSRETTET: Johnny Tsolis, adm. direktør i Axactor, tror fremdeles på god incentiveffekt fra opsjonsprogrammet. Foto: AXACTOR
Finans

Ikke bare på grunn av corona – men helt siden nyttår har inkassoselskapene Axactor og B2Holding fått juling på børsen. Aksjene har rast henholdsvis 67 og 60 prosent på børsen så langt i år. Og årets fall følger en turbulent periode gjennom fjoråret.

I midten av august 2019 måtte Olav Dahlen Zahl gå av som adm. direktør i B2Holding etter tapsbomber på 388 millioner kroner på sikrede krav i Kroatia, Bulgaria og Romania. Zahl hadde vært med siden starten i 2011.

For Endre Rangnes, tidligere adm. direktør i Axactor, har året vært et mareritt. John Fredriksen sjokkerte Rangnes i april, og presset ham til å gå på dagen etter å ha vært med fra børsnoteringen. I tillegg har Rangnes lidd store tap gjennom sin eierandel på 1,8 prosent og flere opsjoner.

Gjeldsinnkrevernes aksjer omsettes nå for henholdsvis drøyt 6 kroner i Axactors tilfelle og for knappe 4 kroner i B2Holdings tilfelle. 

Og for direktørene i selskapene har dette gjort alle deres opsjoner verdiløse, og at de nå må se langt etter å være «in the money».

Lang vei opp

Kombinert med at gjeldsinnkrevernes egenkapitalinnhenting er blitt dyrere, har også gjeldskostnadene steget, da obligasjonsrentene for hele industrien har økt. På toppen av dette har både Axactor og B2Holding, som sine konkurrenter, opplevd regulatorisk motvind. 

Dyrere funding har igjen ført til at kjøp av porteføljer med misligholdt gjeld blir mindre lukrativt. Det igjen har for investorene betydd at det store vekstcaset svinner hen. 

I både Axactor og B2Holding er det blitt utdelt mange opsjoner til konserndirektørene, men årets kursfall gjør at opsjonene nå krever en kraftig kursøkning før de får verdi.

Før coronakrisen var det i Axactor utstedt opsjoner med innløsningskurser mellom 17,25 og 37,50 kroner, mens B2Holdings strekker seg fra 8 til 23,75 kroner. 

Før disse igjen får verdi kreves en kursøkning på minst 180 prosent i Axactor og 116 prosent i B2Holding. 

For å nå de øverste opsjonene må kursene stige spinnville 500 prosent i begge tilfeller – en seksdobling.

Fremdeles «godt incentiv»

Til tross for at kursen pr. i dag er langt under opsjonenes innløsningskurs er adm. direktør i Axactor, Johnny Tsolis, positiv til opsjonsprogrammet. 

– Administrasjonen er fornøyde med dagens opsjonsprogram. Dersom vi benytter en litt lengre tidshorisont tror vi at opsjonsprogrammet har en god incentiveffekt for de deltakende ansatte, skriver Tsolis til Finansavisen

Blant annet begrunner Tsolis dette med at Axactor gjennomførte en emisjon så sent som i starten av februar med tegningskurs på 17,50 kroner. Det foreligger pr. i dag ingen fullmakt fra generalforsamlingen om å utstede nye opsjonsprogrammer, som kunne vært gitt med lavere innløsningskurser.

PLANLAGT: Erik Just Johnsen, adm. direktør i B2Holding, forteller at torsdagens opsjonsutdeling var planlagt. Foto: Iván Kverme

Mens Axactor-styret har sittet stille i båten, delte B2Holding-styret ut opsjoner til flere direktører for en knapp uke siden. Denne gangen med innløsningskurs på 4,568 kroner. 

– Det er ikke noe ekstraordinært med denne utdelingen av opsjoner. Den er i henhold til opsjonsprogrammet som ble oppstartet i 2019, der strike bestemmes av et volum-vektet snitt av kursen de siste 20 dagene før utstedelse, forteller Erik Just Johnsen, adm. direktør i B2Holding.

Selv om opsjoner kan fungere motiverende for både Johnsen og andre deltakende ansatte, understreker B2Holding-sjefen at det er jobben i seg selv som er motiverende:

– Jeg har ingen problemer med å motivere meg for den jobben styret har satt meg til å gjøre. Jeg har også god tro på selskapet og at vi skal komme tilbake igjen der vi var, fastslår Johnsen.

johnny tsolis
axactor
b2holding
inkasso
joakim svingen
Nyheter
Finans
Børs