Protector snur bunnlinjen til pluss

Protector med helomvending

KVARTALSTALL: Sverre Bjerkeli, konsernsjef i Protector Forsikring la frem tall. Foto: Iván Kverme
Finans

Protector leverte totale inntekter på 1,16 milliarder kroner, en oppgang fra 1,01 milliarder kroner året før.

Resultatet før skatt snudde til 585,4 millioner kroner i pluss, fra 116,9 millioner kroner i minus året før.

Hovedårsaken til den kraftige resultatforbedringen var god avkastning på investeringene. Investeringsporteføljen fikk et løft på 12,94 milliarder kroner i andre kvartal.

Premiumen vokste med 16 prosent i kvartalet, mens net combined ratio endte på 92,1 prosent, en nedgang fra 107,2 prosent året før.

Brutto forfalt premie utgjorde 1.288 millioner kroner i kvartalet. Til sammenligning var den på 1.106 millioner kroner i tilsvarende periode året før.