Alfred Berg med rekordår

Alfred Berg har i flere år slitt med lønnsomheten, men i fjor løsnet det. 

FORNØYD: Helge Arnesen og Leif Eriksrød i Alfred Berg.  Foto: Iván Kverme
Finans

Den nordiske kapitalforvalteren Alfred Berg leverte et rekordresultat for 2019, og sitter igjen med 23 millioner kroner på bunnlinjen. Dette tilsvarer en resultatmargin på 5,5 prosent, hvilket er 3 prosentpoeng høyere enn for 2018.

På fem år er forvaltningskapitalen mer enn doblet seg for Alfred Berg. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av 2019 var på hele 92,7 milliarder kroner, mot 69,2 milliarder ved inngangen av året.  Etter årets fall i finansmarkedene er den nå på 78 milliarder kroner.

Om Alfred Berg

  • Nordisk kapitalforvalter med kontorer i Oslo og Stockholm.
  •  100 ansatte som spesialiserer seg på kapitalforvaltning og analyse.
  • Heleid av BNP Paribas Asset Management.
  • BNP Paribas Asset Management er en av verdens største kapitalforvaltere med 553 milliarder under forvaltning.

– På kostnadssiden ble året preget av høye engangseffekter. Vi driver med omlegging av IT-systemer, hvilket er dyrt. Samlet sett er vi derfor godt fornøyd med transformasjonen , sier adm. direktør Helge Arnesen til Finansavisen.

Alfred Berg 

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter416,9365,8
Driftsresultat22,38,7
Resultat før skatt23,59,3
Årsresultat23,59,3

Overskuddet for 2019 er foreslått disponert til udekket tap. Selskapet har et akkumulert fremførbart underskudd på 134 millioner kroner, og betaler av den grunn ingen skatt på overskuddet.

Aksjefond drar lasset

Renteprodukter utgjør omtrent 80 prosent av forvaltningskapitalen til selskapet. Likevel er inntektene fra aksje- og renteforvaltningen omtrent like store, fremgår det av årsrapporten for 2019.

Alfred Berg Gambak er selskapets største aksjefond, med 5,8 milliarder under forvaltning. Fondet er ned 3,2 prosent i år, mot hovedindeksens minus 14,6 prosent.

alfred berg
fond
helge arnesen
Nyheter
Finans