Jonas Gahr Støre rir aksjemarkedet – tjente 3,4 millioner kroner på investeringer i fjor

Jonas Gahr Støres Femstø håvet inn 3,4 millioner kroner på aksjer i fjor. Nå settes formuen i banken for å unngå uønsket oppmerksomhet i forbindelse med valget til neste år.

TREFF: Ap-leder Jonas Gahr Støre tjente gode penger på et stigende aksjemarked i fjor. Overskuddet til det familieeide investeringsselskapet Femstø endte på 3,4 millioner kroner. Foto: NTB Scanpix
Finans

Ap-leder Jonas Gahr Støres formue har i lang tid vært gjenstand for kritikk og nylig offentliggjorde han at 75 millioner kroner settes i banken for å unngå oppmerksomhet rundt pengene i forbindelse med valget til neste år.

«For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken», uttalte han til VG.

Det trenger absolutt ikke å være en dårlig timing, når børsene løper en helt annen vei enn realøkonomien.

Sent mandag kveld ble regnskapet til Jonas Gahr Støres familieselskap Femstø dagbokført i Brønnøysundregisteret. Regnskapstallene viser at familien hadde et godt fjorår i aksjemarkedet og håvet inn et overskudd på 3,4 millioner kroner.

Til sammenligning endte 2018 i røde tall og et underskudd på nesten 1,2 millioner kroner.

Fullinvestert

I fjor tok Gahr Støre en gevinst på 1,1 millioner kroner fra salg av verdipapirfond. Ved årsskiftet var i overkant av 64 millioner kroner plassert i aksjefond, mens nesten 23 millioner kroner var investert i obligasjonsfond.

Av en totalbalanse på 91,6 millioner kroner var bare 4,5 millioner kroner plassert i banken. Alt av investeringer var egenkapitalfinansiert og ved utgangen av fjoråret var gjelden bokført til skarve 29.952 kroner.

«Femstø er en passiv investor som utelukkende bruker eksterne forvaltere, DNB og Danske Bank, og tar ikke selv investeringsbeslutninger. Femstø vil forholde seg til denne organiseringen så lenge Jonas Gahr Støre er aktiv i politikken. DNB og Danske Bank har plassert Femstøs midler i rentebærende papirer og aksjefond. Begge banker forvalter midlene i tråd med deres ansvarlige og bærekraftige prinsipper for forvaltning, etter i hovedsak samme retningslinjer som Statens pensjonsfond utland», skrev Gahr Støre i fjor.

Femstø

(Mill. kr)20192018
Driftsresultat−0,1−0,2
Resultat før skatt3,4−1,1
Årsresultat3,4−1,2
Egenkapital91,688,2

Det ble ikke foretatt utbytte i fjor og alt av overskudd ble brukt til å styrke egenkapitalen. Jonas Gahr Støre eier i overkant av 76 prosent av Femstø, mens resten av aksjene er fordelt på barna.

Formue på 111 mill.

I fjor sommer gjorde Finansavisen en regneøvelse på Jonas Gahr Støres reelle formue, etter at han la frem en samlet oversikt over sin privatøkonomi, som viste en nettoformue på 68 millioner kroner.

Etter Finansavisens beregninger var hans reelle formue på cirka 111 millioner kroner, hvis man legger sammen aksjer i Femstø, hus i Vettakollen, Hytte på Kilsund utenfor Tvedestrand, aksjesparekonto, bankinnskudd, nåverdi av pensjon og gjeld.

Oversikt over reell formue 

Aksjer i Femstø67,3
Hus (markedsverdi)25,0
Hytte (markedsverdi)15,0
Pensjon (nåverdi)7,4
Aksjesparekonto2,0
Bankinnskudd1,7
Gjeld−7,9
Nettoformue110,5
  • Tall i millioner kroner.
  • Formuesanslaget ble gjort i fjor sommer.

Støres formue stammer fra arv fra hans bestefar og foreldre, etter salg av den familieeide industribedriften Jøtul i 1977.

jonas gahr støre
Nyheter
Finans
Børs