Kraftig resultatfall for Kyllingstad

Overskuddet til Ståle Kyllingstads IKM Invest falt fra 191 til 10 millioner kroner i fjor. – Vi realiserte lite og konsentrerte oss om å utvikle eiendomsporteføljen, sier han.

NED: Ståle Kyllingstads IKM Invest tjente 10 millioner kroner i fjor, ned fra 191 millioner kroner året før. Nedgangen skyldes blant annet salg av eiendommer i 2018. Foto: Iván Kverme
Finans

Jærbuen Ståle Kyllingstad er mannen bak oljeserviceselskapet IKM Gruppen, som har bidratt til å skape en formue i milliardklassen. Han sitter også på betydelige verdier i eiendom og aksjer gjennom investeringsselskapet IKM Invest.

I fjor fikk sistnevnte selskap et overskudd på 10 millioner kroner, ned fra 191 millioner kroner året før. Salg av eiendommen Skogateigen 28 og aksjer i Malthus Uniteam var med på å løfte konserntallene over i positivt lende.

Konsernets samlede inntekter falt fra 474 til 282 millioner kroner i fjor. Ifølge årsrapporten skyldes nedgangen salg av fire aksjeselskap til Stangeland IKM Eiendom i andre kvartal i fjor.

– Det var et relativt greit år uten de store økonomiske resultatene. Vi realiserte lite og konsentrerte oss om å utvikle eiendomsporteføljen. Leieinntektene er nå på 90 millioner kroner og bygningsmassen er cirka 100.000 kvadratmeter, sier Ståle Kyllingstad.

Han tok ut et utbytte på 7,5 millioner kroner.

IKM Invest

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter282,0474,3
Drifsresultat40,9241,2
Resultat før skatt9,7190,5
Årsresultat10,0190,9

Påvirket av coronakrisen

Ved utgangen av fjoråret var totalbalansen i IKM Invest på 1,1 milliarder kroner, hvorav 395 millioner kroner var egenkapitalfinansiert. Siden balansen stort sett består av eiendom er de reelle verdiene vesentlig høyere.

Kyllingstad gikk inn i coronakrisen med en solid krigskasse og ved årsskiftet hadde han 64 millioner kroner i kontanter.

«Markedsbetingelsene for flere av leietakerne til IKM Invest konsernet er svekket på kort og mellomlang sikt på grunn av coronakrisen, nedstegninger og fallet i oljeprisen. På lengre sikt forventes det at markedet vil ta seg opp igjen til nivå med 2019, for deretter å ha en stabil utvikling», skriver han i årsrapporten.

Oljeservicegründeren trekker også frem at myndighetenes tiltak i høy grad har dekket opp for tapene som er blitt påført konsernet.

«Hvis situasjonen vedvarer anser styret det som sannsynlig at også våre selskaper kan bli påført økonomiske tap. På tidspunktet for avleggingen av årsregnskapet er det uklart hvor lenge coronakrisen vil vare, samt de totale konsekvensene dette vil ha for våre selskapet. Styret vurderer konsekvensene som alvorlige, men ikke kritiske», heter det.

ståle kyllingstad
ikm-gruppen
Nyheter
Finans