Axactor skriver ned verdier for 560 millioner

Inkassoselskapet Axactor skriver porteføljene kraftig ned, markedet priser trolig inn enda større tap.

NY JOBB: Johnny Tsolis tok over som permanent konsernsjef i Axactor i slutten av juni. Før det var han selskapets finansdirektør. Foto: Axactor
Finans

– Man er aldri fornøyd når man leverer en EBITDA på minus 300 millioner kroner og skriver ned balansen med én halv milliard, men det er mye bedre enn det vi fryktet da vi sto i den verste coronafasen, sier konsernsjef Johnny Tsolis i Axactor.

Inkassoselskapet Axactor påvirkes kraftig av coronapandemien og leverer en blodrød bunnlinje. Det begredelige resultatet kommer som følge av kraftige nedskrivninger, der gjeldsporteføljen skrives ned med 285 millioner og eiendomsporteføljen, bestående av leiligheter i Spania, med 275 millioner.

Spansk og italiensk trøbbel

Nedskrivningen av gjeldsporteføljen på 2,4 prosent er noe høyere enn i det svenske inkassoselskapet Hoist Finance, som skriver ned med 1,0 prosent. Axactor tok derimot ingen nedskrivninger på gjelden i første kvartal, noe Hoist gjorde.

Mens april og mai var begredelige måneder for selskapet, steg innbetalingene i juni tilbake til samme nivå som i første kvartal. Denne trenden tror Tsolis at kan fortsette.

– Gjennom kvartalet hadde vi særlig store problemer i Spania og Italia. I begge land var domstolene nedstengt, og bankkunder ba oss avvente innkreving fra deres kunder. Nå er landene åpnet mer opp igjen, og vi forventer at det skal være en fortsatt positiv trend med mindre vi får en ny smittebølge, sier han.

Axactor

(Mill. EUR)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter28,772,4
Driftsresultat-32,623,8
Resultat før skatt-46,99,8
Resultat etter skatt-44,46,2

Lav prising

Markedet virker derimot ikke til å ha samme tro på selskapet. Torsdag ettermiddag handles aksjen på et pris/bok-forhold på 0,44x, ifølge analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities – selv etter de kraftige nedskrivningene. Det kan indikere at markedet priser inn fortsatt usikkerhet rundt gjeninnhentingen av europeisk økonomi, ser en risiko for ytterligere nedskrivninger eller et behov for mer egenkapital. 

– IKKE SÅ ILLE SOM FRYKTET: Analytiker Joakim Svingen fra Arctic Securities. Foto: Iván Kverme

– Slik vi vurderer det er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil slå ut for hele den europeiske inkassosektoren. I våre estimater forutsatte vi noe større nedskrivninger enn selskapet leverte i dag og ble også positivt overrasket over hvor mye gjeld de klarte å inndrive i løpet av kvartalet, sier Svingen. 

– Markedet virker til å vente større tap enn dagens nedskrivninger tilsier, har du noen kommentar til det?

– Jeg har ingen kommentar til aksjekursen. Vi gjør de nedskrivningene vi mener er riktig, svarer Tsolis.

– Hvorfor tror du markedet priser Axactor såpass billig?

– Det kan være flere ting, for eksempel usikkerhet rundt den langsiktige effekten av Covid-19, likviditeten i aksjen eller størrelsen på selskapet. Jeg er rett og slett usikker på hvorfor, svarer Tsolis.

Fra vekst til lønnsomhet

Axactor er inne i en fase der det beveger seg vekk fra sin elleville vekst og over til fokus på lønnsomhet. 

De seneste årene har selskapet vokst med 100 prosent årlig. 

– Selv om vi skal redusere veksten, skal vi fortsatt vokse ganske betydelig. I år investerer vi 200 millioner euro. Derimot skal vi ikke investere så kraftig, til fordel for å redusere gjelden og å drive butikken enda mer effektivt, sier Tsolis.

STORAKSJONÆR: John Fredriksen er største aksjonær i Axactor med 31,8 prosent av aksjene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I andre og tredje kvartal har inkassoselskapet fått fritak fra lånebetingelsen som omhandler gjeldsgraden. 

– Hvordan skal dere klare å oppfylle lånebetingelsen når den gjeninnføres i fjerde kvartal?

– Vi er pr. idag marginalt over kravet om gjeldsgrad på bankgjelden, men har fått innvilget et midlertidig unntak fra kravet i andre og tredje kvartal. Når vi nå skal betale ned gjeld i de kommende kvartalene så vil vi være innenfor kravet når det gjeninnføres i fjerde kvartal. Vår oppfatningen er at vi har relativt strenge lånebetingelser sammenlignet med andre aktører i bransjen, svarer Tsolis.

Ikke redd for ny lockdown

At Spania risikerer å havne i «rød sone» igjen, bekymrer ikke Johnny Tsolis.

– For oss er det ikke relevant at nordmenn som reiser til Spania må i karantene når de kommer hjem. Det er det som dras frem i norske medier. Det som ville betydd noe er om domstolene på nytt stenger ned, men det har vi absolutt ingen indikasjon på at vil skje igjen. Det som derimot kan skje, er at de ansatte må arbeide fra hjemmekontor i en lenger periode enn vi først forventet, sier Tsolis.

Selskapet sitter fremdeles på 3.489 leiligheter i Spania. Disse ble i andre kvartal skrevet ned med over 20 prosent.

– Det er opplagt utfra nedskrivningen at vi ikke har veldig positivt syn på prisutviklingen de neste kvartalene. Ut over dette gir vi ingen spesiell guiding på hvordan resultatet av eiendomssatsingen blir når alt er ferdig solgt. Risikoen er derimot svært redusert etter nedskrivningen, siden de bokførte verdiene av de spanske eiendommene nå utgjør en veldig begrenset del av vår balanse, sier Tsolis.

– Satsingen på spansk eiendom har jeg vært skeptisk til lenge. Jeg synes det er veldig positivt at ledelsen har satt porteføljen under avvikling og uttrykker ønske om å bli kvitt hele greia så snart som mulig. Selv om nedskrivningene på 22,7 prosent skyldes Covid-19, har vel dette segmentet uansett vært tapsbringende, mener Svingen.

Axactor

  • Inkassobyrå innen både fremmedinkasso og oppkjøpsvirksomhet av gjeldsporteføljer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. 
  • Konsernsjef er Johnny Tsolis, som tok over i slutten av juni etter at Endre Rangnes ble bedt om å gå på dagen i april.
  • Styreleder er Glen Ole Rødland. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading.

    

axactor
johnny tsolis
joakim svingen
Nyheter
Finans
Børs