Formuesforvaltning håver inn kundekapital under corona

Investeringer sørget for et dårligere driftsår for Formuesforvaltning i fjor. Nå håver konsernet inn kundekapital og over en milliard i kundeavkastning under corona. 

POSITIV KUNDEAVKASTNING: – Den gjennomsnittlige kundeporteføljen var opp 12 prosent i fjor, sier adm. direktør i Formuesforvaltning, Øystein Bø. Foto: Oliver Orskaug
Finans

Formuesforvaltning tilbyr finansiell planlegging og formuesforvaltning. På tross av flat inntektsvekst fra 2018 til 2019, er driftsresultatet betydelig redusert, med hele 27 prosent.

– 2019 var et år preget av investeringer og satsinger. Vi styrket våre kontorer i Norge og Sverige med totalt 17 nye formuesforvaltere. Vi investerte også betydelige beløp blant annet i utvikling av den digitale kundeopplevelsen, i informasjonssikkerhet samt den digitale sparetjenesten Kron, sier adm. direktør i Formuesforvaltning, Øystein Bø.

– Gjennom 2019 reduserte vi også kundenes kostnader på flere områder. Alt i alt gjorde dette at vi endte opp med svakere margin i 2019, sier han.

Formuesforvaltning

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter684,6684,8
Driftsresultat93,1128,1
Resultat før skatt87,0126,3
Årsresultat48,181,1

Forvalter over 80 milliarder

Konsernets samlede kapital under forvaltning økte i 2019 fra 72,1 milliarder kroner til 81,4 milliarder kroner.

Kundenes kapital er plassert i nordiske og internasjonale fond innenfor obligasjoner (cirka 34 prosent), aksjer (cirka 35 prosent) og alternativ vekst (31 prosent). Alternativ vekst er investeringer i ulike private equity-, eiendoms- og hedgefond.

– 2019 ble et meget godt avkastningsår for våre kunder, der totalavkastningen endte på 8,7 milliarder kroner og den gjennomsnittlige kundeporteføljen var opp 12 prosent, sier Bø.

– Men alle kundene har ulike porteføljer, så avkastningstallene vil variere fra kunde til kunde avhengig av den strategien som er lagt.

Gjennom 2019 fikk Formuesforvaltning flere kunder i alle segmenter.

– Vårt heleide selskap Griff Kapital er konsernets spydspiss mot institusjonelle kunder. Ved utgangen av 2019 hadde Griff Kapital 28 milliarder kroner under rådgivning mot dette segmentet, sier han.

Formuesforvaltning ble i Norge kåret til beste private bank av TNS Prospera for fjerde året på rad i 2019.

Milliardavkastning

Coronapandemien har hatt stor påvirkning på de finansielle markedene.

– Våre kunder representerer en god blanding av norsk næringsliv og er som alle andre berørt av pandemien på ulikt vis, sier Bø.

– En portefølje med god risikospredning er et av fundamentene i Formuesforvaltnings investeringstilnærming, og våre kunder har en betydelig andel av investeringene i globale fond som ikke har vært valutasikret. Det har bidratt til å dempe svingningene i den perioden vi nå har vært igjennom.

– Pr. 19. juli har vi cirka 1,7 milliarder kroner i positiv kundeavkastning, sier han.

Bø kan også opplyse om økt kundeinngang i 2020.

– Vi opplever at behovet for rådgivning er stort. Vi har hatt en svært god kundeinngang i første halvår og har 3,3 milliarder i ny kundekapital fra eksisterende og nye kunder.

– Vi har hatt netto positiv kapitalinngang hver måned i første halvår til og med juli måned. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier han.

 Hvordan ser du på resten av året?

– Behovet for rådgivningen er stort. Det er mange familier og stiftelser med betydelige formuesverdier i Norge og Sverige, sier Bø.

– Vi ser veldig positivt på resten av året og årene fremover. Gjennom første halvår 2020 har vi satset videre med flere nyansettelser, og vi overtok nylig pensjonsrådgivningsteamet til Gabler, med Alexandra Plahte i spissen, sier han.

Doblet sparetjenestebrukere

Høsten 2017 lanserte Kron, et av datterselskapene i Formuesforvaltning-konsernet, en sparetjeneste.

– Kron har en svært god utvikling. Sparetjenesten har nå 40.000 registrerte brukere, noe som er en dobling så langt i år, sier Bø.

Selskapet vant nylig en stor kontrakt med Akademikerne Pluss om å tilby en egen pensjonskonto for deres medlemmer.

– At Kron klarer å vinne en så stor avtale i konkurranse med noen av de største aktørene i bransjen, sier mye om det de har oppnådd på så kort tid, sier han.