Kraftig resultatoppgang for Hagen – tjente 357 millioner kroner før skatt i fjor

Etter et forferdelig 2018, klinket Stein Erik Hagen til i fjor og skuffet inn et overskudd på 357 millioner kroner. 

RESULTATFORBEDRING: Stein Erik Hagens Canica fikk et overskudd før skatt på 357 millioner kroner i fjor, opp fra 8 millioner kroner året før. Foto: Iván Kverme
Finans

Sent tirsdag kveld ble årsregnskapet til Stein Erik Hagens Canica dagbokført i Brønnøysundregistrene. Tallene viser at milliardæren har gjort et «comeback» etter et nullår i 2018.

I fjor tjente investoren 357 millioner kroner før skatt, opp fra snaut 8 millioner kroner året før.

Finansinntektene kom inn på 731 millioner kroner, hvorav samlede aksjeutbytter på 513 millioner kroner utgjør majoriteten av dette beløpet. Finanskostnadene var på snaut 245 millioner kroner, noe som gir et netto finansresultat på 486 millioner kroner.

Det gjør at Hagen-familien unner seg et utbytte på 300 millioner kroner, mens resten går til å styrke egenkapitalen.

Hagen-familien styrer blant andre investeringer i Komplett, Komplett Bank, Orkla, Arcus, spasenteret The Well og Jernia gjennom Canica, i tillegg til verdier i næringseiendom.

Sterk balanse

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen i Canica bokført til 11,9 milliarder kroner, mens gjelden utgjorde 6,9 milliarder kroner. Hagen-familien hadde nesten hele balansen sysselsatt, og «bare» 357 millioner kroner sto plassert i banken ved årsskiftet.

Canica

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter11.413,911.306,8
Driftsresultat−79,6−556,2
Resultat før skatt356,87,9
Årsresultat355,84,0

«Styret vurderer selskapets og konsernets finansielle stilling som meget god. Veksten i norsk økonomi i 2019 har vært moderat og det er usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Canica og konsernet har solid egenkapital og gode likviditetsreserver for å møte eventuelt uforutsett finansiell uro», heter det i årsberetningen.

I fjor høst anslo tidsskriftet Kapital at Stein Erik Hagen hadde en nettoformue på 28 milliarder kroner, opp fra 25 milliarder året før.

Det er Hagens datter Caroline Hagen Kjos som har overtatt rundt 90 prosent av verdiene i familieselskapet Canica. Hun flyttet til Sveits i 2009, noe familien har spart mye formuesskatt på.

Storesøster Camilla Hagen Sørlie bor i Norge, mens bror Carl Erik for noen år tilbake meldte flytting til London. Hagen senior eier «bare» 2,5 prosent av familieselskapet, men han har fortsatt full kontroll gjennom A-aksjer.

Coronavinner

Som storaksjonær i Orkla har Stein Erik Hagen kommet bedre ut av coronakrisen enn mange andre investorer. Siden årsskiftet er aksjen opp nesten 3 prosent, og ser man ett år tilbake er avkastningen 21 prosent. 

Også vin- og brennevinprodusenten Arcus har kastet godt av seg under coronakrisen. Hittil i år er aksjen opp nesten 16 prosent.

Investoren eier også mindre aksjeposter i børsnoterte SATS, Ultimovacs, EAM Solar, Exact Therapeutics og Insr Insurance Group.

Tapssluket på Sofiemyr

Det er imidlertid ikke alle investeringene som går veien for Stein Erik Hagen. Han har investert betydelige summer i spasenteret The Well på Sofiemyr utenfor Oslo.

I fjor økte omsetningen fra 82 til 92 millioner kroner, men lønnsomheten var ikke noe å hoppe i taket av. Årsresultatet kom inn på minus 27 millioner kroner, mot et tap på nesten 39 millioner i 2018.

«Årsresultatet skyldes investeringer og kostnader knyttet til oppstart og markedsføring av ny virksomhet. Det er foretatt større investeringer i 2019, men det er ingen spesielle forhold ut over dette som har påvirket balansen pr. 31.12», heter det i årsberetningen.

Etter at coronaviruset medførte stenging av spasenteret i lang tid, er det nærliggende å tro at også 2020 blir et år med blodrøde tall.

stein erik hagen
canica
Nyheter
Finans
Børs