Tradingfest hos Euronext

Euronext leverer kanonresultat etter sterk økning i handelsvolumet. Oslo Børs, VPS og Nord Pool gir solide bidrag.

ELEKTRONISK HANDEL: Ingen meglere står og roper inne i børsbygningen. Coronaviruset er dermed ingen hindring for investorene. Foto: Iván Kverme
Finans

– Oslo Børs og Verdipapirsentralen (VPS) bidro til det gode resultatet. Det har vært en sterk vekst i aksjeomsetningen også her i Oslo. Omsetningen hittil i år er mye høyere enn i fjor, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Børs, Geir Harald Aase.

Euronext leverer vekst på bunnlinjen og tjener på risikovillige investorer. Adm. direktør i Euronext, Stéphane Boujnah, opplyser om sterk økning i handelen ved alle handelssteder og produktklasser.

Andre kvartal var preget av store kurssvingninger, som kan ha lokket flere også til Oslo Børs. Den store interessen fra investorene har bidratt til mange nynoteringer i vår.

– Det har vært en stor tilstrømming av nye selskaper på børsen. Hittil i år er det 14 nye selskaper som er notert, sier Aase.

For Euronext ga handelsvolumene og konsolidering av oppkjøp en inntektsøkning på 32,5 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Optiq til Oslo Børs

– Det vil bli noen viktige måneder frem til jul med integrasjon av Oslo Børs inn i Euronext. Den viktigste milepælen vil bli det nye handelssystemet Optiq, mener Aase.

KNYTTER MARKEDENE SAMMEN: Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs. Foto: NTB Scanpix

Planen er å koble Oslo Børs på systemet Optiq i løpet av året. Selv uten å være koblet på samme system som Euronext, er det ikke mangel på interesse i det norske aksjemarkedet.

– Oslo Børs har fått internasjonal oppmerksomhet på grunn av den sterke tilstrømmingen av selskaper, sier Aase.

Under oppkjøpsstriden mellom Nasdaq og Euronext i 2018 ønsket begge aktørene å knytte Oslo Børs til sine markeder.

– Handelssystemet vil gi selskapene et mye større publikum. Investorer som handler, vil se at det blir større likviditet når vi er på samme plattform som de andre Euronext-børsene, forklarer kommunikasjonssjefen.

Diversifiseringsstrategi

– VPS i Oslo spiller en viktig rolle, og med kjøpet av verdipapirsentralen VP i Danmark får Euronext flere ben å stå på innen det som skjer etter at aksjehandel er gjennomført, sier Aase.

På tampen av fjoråret kjøpte Euronext også en eierandel på 66,0 prosent i kraftbørsen Nord Pool.

I kvartalet ga krafthandelen på Nord Pool 6,7 millioner euro i inntekter for børsnoterte Euronext.

– Nord Pool er en diversifisering inn i energimarkedet. Summen blir at Norden er viktig i Euronext på grunn av ny geografi og utvidelse til mer enn bare aksjehandel. Euronext sikrer posisjoner i verdipapirsentraler og kraftmarkedet, i tillegg til aksjehandel, opplyser Aase.

Verdipapirsentraler sørger for oppgjøret av aksjer og andre verdipapirer etter en handel. Meglerhus og banker betaler en avgift til VPS for å gjennomføre oppgjøret etter en handel.

Euronext

(Mill. EUR)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter210,7159,0
EBITDA125,498,1
Resultat før skatt111,278,6
Resultat etter skatt82,153,4

Euronext

  • Hadde sitt utspring fra sammenslåingen av børsene i Amsterdam, Brussel og Paris i 2000. Børsen skulle ta i bruk den nye valutaen euro.
  • Siden oppstartssamarbeidet har Euronext utvidet til avdelinger i London, Dublin og Oslo.
  • Børsselskapet driver en aktiv diversifiseringsstrategi som har resultert i flere oppkjøp i Norden. Oslo Børs, VPS, Nord Pool og VP i Danmark er blitt helt eller delvis kjøpt opp de seneste to årene. Kjøpet av den danske verdipapirsentralen VP ventes fullført i august.