Glastad-familien tjente 278 millioner kroner i fjor etter kraftig kursoppgang i Norway Royal Salmon

Milliardformuen til Glastad-familien fortsetter å ese ut i ekspressfart. I fjor endte overskuddet på 278 millioner kroner, og Norway Royal Salmon var den viktigste bidragsyteren.

KRAFTIG VERDIØKNING: I fjor økte Glastad Holdings papirverdier i Norway Royal Salmon kraftig. Foto: Norway Royal Salmon
Finans

Glastad-familiens investeringsselskap, Glastad Holding, leverte i 2019 et knallresultat på 278 millioner kroner, opp fra 217 millioner kroner året før.

GLADLAKS: Endre Glastad er hovedeier i Glastad Holding. Foto: Glastad Holding

Milliardærfamilien fra Farsund har lange og dype røtter innenfor norsk skipsfart, som strekker seg helt tilbake til starten av 1800-tallet. I tillegg til investeringer innenfor maritim virksomhet har selskapet også betydelige investeringer i eiendom og hoteller.

Egenkapitalen i selskapet var på 2,2 milliarder kroner i 2019, men den verdijusterte egenkapitalen oppgis å være høyere som følge av merverdier i selskapets eiendeler.

Endre Glastad er hovedeier og daglig leder av familievirksomheten, og eier 43,8 prosent av selskapet. Kapital verdsatte i 2019 hans formue til 2 milliarder kroner. Søsteren, Sigrid Glastad, er styreleder og eier 33 prosent av selskapet. Hun hadde en formue på 1,1 milliarder i fjor.

Endre Glastad har ikke svart på Finansavisens henvendelser fredag.

Glastad Holding

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter498439
Driftsresultat−17−9
Resultat før skatt278217
Egenkapital2.2581.983

Store i laks

Den delen av virksomheten som de seneste årene har stått for mesteparten av overskuddene, er investeringene på Oslo Børs, som styres gjennom datterselskapet Glastad Capital.

Familien er tredje største aksjonær i Norway Royal Salmon, med en aksjepost verdsatt til nesten én milliard kroner i dag. I tillegg eier Glastad Capital aksjer i Sparebanken Sør og Infront, som er verdsatt til henholdsvis 30 og 3,3 millioner kroner.

Norway Royal Salmon-aksjen steg 33,3 prosent i fjor, mens egenkapitalbevisene til Sparebanken Sør steg 14,6 prosent.

Glastad Holding tjente 296 millioner kroner på verdistigningen i Norway Royal Salmon i 2019, samt at selskapet mottok utbytte på 25 millioner kroner.

I Sparebanken Sør økte papirverdiene med 14 millioner kroner, samtidig som familien fikk utbetalt 3 millioner kroner i utbytte. Glastad-familien tjente dermed totalt 338 millioner kroner på børsen i fjor.

Vanskelige tider i tørrlast

Over halvparten av konsernets inntekter kommer fra utleie- og overnattingsvirksomhet relatert til eiendoms- og hotelldelen av selskapet.

Glastad Holding eier blant annet Victoria Hotel i Stavanger og Hotel Caledonien i Kristiansand, og gjorde i fjor flere investeringer i eiendom, blant annet relatert til et leilighetsprosjekt i Kragerø.

Shippingvirksomheten til Glastad-familien er derimot blitt mindre og mindre.

Konsernets investeringer i shipping er organisert gjennom det heleide datterselskapet Mosvolds Rederi, som eier 100 prosent av Samuelsens Rederi og 75 prosent av Njord Shipping.

Njord Shipping er deleiere av en flåte på 18 skip, hvorav fem er tankskip, ett går i containermarkedet og de resterende 12 er handysize-tørrlastskip.

OPTIMISTISK: Johan Henrik Ness i Njord Shipping er blitt mer optimistisk for tørrlastmarkedet. Foto: Njord Shipping

Johan Henrik Ness er adm. direktør i Njord Shipping, og Glastad-familiens høyre hånd innenfor shippingvirksomheten. Han kan informere om et spesielt vanskelig marked innenfor tørrlast.

– Det har vært et utfordrende første halvår innenfor tørrlast handysize. Heldigvis har vi hatt mange skip på lengre kontrakter, slik at de skipene som ikke har vært i spotmarkedet, har greid seg ok, sier Ness.

Sjefen i Njord Shipping forteller at verdiene i rederiet nok har falt en del som følge av det vanskelige markedet i første halvår i år.

– Det har vært et marked der det har vært svært vanskelig for mindre aktører å skaffe finansiering. Siden midten av juni har heldigvis markedet begynt å ta seg opp, og jeg er mer positiv nå enn jeg var for tre måneder siden, sier Ness.

glastad holding
norway royal salmon
farsund
endre glastad
Skipsfart
næringseiendom
hotell
sigrid glastad
glastad capital
mosvolds rederi
Nyheter
Sjømat
Næringsliv
Finans