– Arbeidet med skjulte indeksfond er viktig

Finanstilsynets søster i Sverige ønsker ikke kommentere Handelsbanken Norge-fondet spesifikt, til tross for at fondet på alle måter ser ut som et skapindeksfond.

TYST: Finansinspektionen er forelagt tallmaterialet om fondet Handelsbanken Norge, men ville ikke uttale annet enn at arbeidet med indeksfond i Sverige er viktig. Her fra Finansinspektionens hovedkvarter i Stockholm. Foto: Finansinspektionen
Finans

Denne uken ble også Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn forelagt tallmaterialet som tilsier at Handelsbanken Norge har opptrådt som et skapindeksfond. Finanstilsynet ønsker ikke å kommentere fondet Handelsbanken Norge spesifikt, men gir kommentarer på generelt grunnlag:

– De måltall som er oppgitt, kan på generelt grunnlag tilsi nærmere undersøkelser, sier Britt Hjellegjerde, seksjonssjef i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet, og fortsetter:

– Aksjefond som tilbys og prises som aktivt forvaltede fond, kan ikke bare skygge eller legge seg tett opp mot referanseindeksen. Størrelser som active share, tracking error og r-squared er måltall som Finanstilsynet ser nærmere på i tilsynet med verdipapirfond som skal forvaltes aktivt.

Sverige har ansvaret

Selv om fondet Handelsbanken Norge forvaltes i Norge, er det registrert i Sverige. Dermed faller tilsynsansvaret over på den svenske ekvivalenten til Finanstilsynet, Finansinspektionen.

– Norske tilsyn kan ta ansvar for ting som markedsføres mot norske forbrukere, og i dette tilfellet ville det nok vært i kundenes interesse at det var det norske finanstilsynet som hadde ansvaret, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Han begrunner det med at Finansinspektionen har fremstått som særskilt tafatte med hensyn til skapindeksproblematikken.

– Det er felleseuropeiske regler for forvaltning og markedsføring av verdipapirfond, og i saker som berører flere land, vil tilsynsmyndighetene samarbeide, sier Hjellegjerde.

Også Finansinspektionen er forelagt tallmaterialet. På mail svarer kommunikasjonsdirektør Victoria Ericsson at de ikke kommenterer forvaltningen av enkeltfond på denne måten.

– Samtidig er vi enige om at arbeidet med å gjennomgå skjulte indeksfond er viktig, sier Ericsson.

I Sverige er fondsselskaper pålagt å rapportere om fondenes egen tracking error.

Imidlertid vites det ikke om Finansinspektionen har undersøkt fondet Handelsbanken Norge, som de seneste månedene er blitt forvaltet med en sporingsfeil, såkalt tracking error, på 2 prosent de seneste 15 månedene.

Nyheter
Finans
Børs