Millionbesparelser for Merkur-investorer

11 nye selskaper har gått på Merkur Market i år. Det sparer investorene mange skattekroner på.

SPARER SKATT: Adm. direktør og storaksjonær i Kahoot!, Eilert Hanoa (t.v), sparer trolig rundt 8 millioner kroner i formuesskatt ved at selskapet er notert på Merkur Market istedenfor hovedlisten. Til høyre produktdirektør Åsmund Furuseth. Foto: Iván Kverme
Finans

Med kun én til to ukers søknadsprosess har Merkur Market igjen vunnet popularitet blant børsdebutantene. Og for juniorbørsen, som lenge var kjent som floppenes markedsplass, ser det ut til å ha vært en drivende faktor idet den har hatt sitt virkelige comeback i år.

Totalt er 11 selskaper blitt notert på Merkur Market siden nyttår, og den totale markedsverdien av Merkur-listen er nå på 42 milliarder kroner.

Skattefordel

Men den korte behandlingstiden og de lave kravene hos Oslo Børs er langt fra de eneste grunnene til at selskapene nå ønsker å bli notert her. Det er også en stor skattemessig fordel for selskapenes investorer at aksjene omsettes på listen som er tiltenkt børsdebutanter.

Etter notering på Merkur Market benyttes de balanseførte verdiene i investorenes formuesberegning – ikke markedsverdien, som er tilfellet på de regulerte børsene, som Oslo Børs’ hovedliste og Oslo Axess.

Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og NOTC er alle markedsplasser for aksjer, og alle eies av Oslo Børs VPS. Blant markedsplassene er det kun Oslo Børs og Oslo Axess som er å anse som regulerte markeder. Merkur Market er formelt sett en multilateral handelsfasilitet (se faktaboks).

Teknologifavoritt

På forsommeren flokket teknologiselskaper som ayfie, Mercell og ELOP til børsen, og alle valgte Merkur Market. Selskapene i teknologisektoren har gjerne en høy pris/bok-multippel, noe som betyr et stort gap mellom bokført egenkapital og markedsverdi.

Den skattemessige gevinsten kan derfor være stor om Merkur-notering velges i stedet for Oslo Børs’ hovedliste eller Oslo Axess. Eksempelvis er ingen selskaper i år blitt notert på Oslo Axess, som ble lansert som et enklere alternativ for børsdebutanene i 2007.

Terje Wibe, adm. direktør i Mercell, avviser at de skattemessige forskjellene har vært årsaken til valget av notering på Merkur:

– Det har ikke vært et tema i de vurderingene vi gjorde. Helt uavhengig av dette, anså vi Merkur som veldig velegnet sted for vår del, sier han til Finansavisen.

Syv ganger lønn?

Kahoot! opplyser til Finansavisen at den skattemessige ligningsverdien pr. Kahoot!-aksje var på 2,64 kroner ved årsskiftet.

Med denne ligningsverdien tilsvarte den skattemessige formuesverdien av selskapet litt over 340 millioner ved inngangen til 2020, langt under dagens markedsverdi på omtrent 15 milliarder kroner.

Eilert Hanoa, adm. direktør i Kahoot!, hadde betalt omtrent 8 millioner kroner i formuesskatt på sine aksjer i selskapet hvis Kahoot! var notert på hovedlisten.

Hanoa ble ansatt fra 1. desember 2019, og ifølge årsrapporten for 2019 fikk den tidligere Kahoot!-sjefen en lønn på 1,2 millioner i 2019. Hvis lønnsnivået fortsatt ligger her, ville formuesskatten vært nesten syv ganger så stor.

Risikerer skatteskvis

Generelt kan en slik skatteeffekt skape problemer for norske gründere og andre med stor eksponering mot vekstselskaper.

At investorene er positive til selskapets fremtidsutsikter, kan sende gründernes papirverdier kraftig opp, uten at gründerne har noen mulighet til å betale formuesskatten som følger med.

I verste fall må eierskapet reduseres for å betale skatteregningen.

For i motsetning til i Spania, ett av svært få land med formuesskatt i Europa, er det ingen begrensing på hvor stor andel formuesskatten kan bli av inntekten i Norge.

IT-gründer Jens Rugseth sa til Finansavisen lørdag at formuesskatten gjør at mange selskaper forsvinner ut av landet. Han trakk frem svenske Spotify, som har en børsverdi på 47,7 milliarder dollar uten å tjene penger, som en umulighet med den norske formuesskatten.

Over 15 mill. på Haudemann

Storaksjonær i Kahoot!, Jan Haudemann-Andersen, eier litt over 51 millioner aksjer i Kahoot!, som tirsdag hadde en kurs på 38 kroner.

Haudemann-Andersen har også stor eksponering mot kreftvaksineselskapet Vaccibody med en aksjepost verdt minst 1,2 milliarder kroner, som handles i gråmarkedet. Ligningsverdien for NOTC- og Merkur Market-aksjer beregnes likt.

LUKRATIVT PÅ MERKUR: Investor Jan Haudemann-Andersen har hatt kjempesuksess i Merkur-noterte Kahoot!. Skattemessig blir aksjene vurdert til ligningsverdi, ikke markedspris. Foto: Iván Kverme

I år øker verdsettelsesrabatten på aksjer til 35 prosent (fra 25 prosent i fjor). Med utgangspunkt i en 35 prosents rabatt, og dagens kurser, gir dette en besparelse i formuesskatten for Haudemann-Andersen på godt over 15 millioner i året fordi selskapene ikke har gått på hovedlisten.

Begge de nevnte selskapene tapte penger i fjor, og en eventuell større skatteregning ved notering på Oslo Børs måtte ha blitt finansiert ved andre inntektsstrømmer eller nedsalg i selskapet.

Haudemann-Andersen hadde ingen kommentar til Finansavisen da vi tok kontakt.

Ikke avgjørende

I vår fikk også flere fond mandater til å investere på Merkur Market, og det har også bidratt til å heve juniorbørsens popularitet.

VURDERER SKATT: Eirik Høiby Ausland (t.v.) har ansvaret for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs, og mener det er naturlig at gründere ser på det skattemessige når de går på børs. Her i samtale med Øivind Amundsen, direktør på Oslo Børs. Foto: Siv Dolmen

– Merkur Market har opparbeidet seg et meget godt renommé og er i dag den mest etterspurte markedsplassen på Oslo Børs, sier Eirik Høiby Ausland, ansvarlig for førstehåndsmarkedet ved Oslo Børs.

– De skattemessige effektene av å velge Merkur Market kan ha betydning for enkelte selskaper, men vi opplever ikke at dette er avgjørende for valget om å gå på Merkur Market.

Han mener dette underbygges av at flere av selskapene ønsker seg videre til hovedlisten fra Merkur Market, slik Atlantic Sapphire gjorde tidligere i år. Også Kahoot! har uttalt et ønske om en hovedlistenotering i første kvartal neste år, ifølge ham.

– Det er naturlig at gründere ser på de skattemessige forholdene i sin vurdering av å ta et selskap på børs, men vi opplever ikke at dette er avgjørende for valg av markedsplass, sier Ausland.

Sammenligning av markedsplassene


Merkur MarketOslo AxessOslo Børs
Markedsplassens statusMultilateral handelsfasilitetAutorisert og fullt ut regulert markedsplassBørsnotering iht. EU-krav og norsk verdipapirhandellov
Due diligenceBegrenset finansiell og juridisk. Ikke krav til uavhengige rådgivereFull finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivereFull finansiell og juridisk. Krav til uavhengige rådgivere
Minimum selskapsverdiIngen8 millioner300 millioner
Antallet eiere30100500
Spredning blant allmennheten («free float»)15 %25 %25 %
Opptaksprosessens varighet1–2 uker4–8 uker4–8 uker
RegnskapsstandardNorsk GAAP, IFRS eller andre anerkjente standarderIFRSIFRS
Kilde: Oslo Børs
børs
skatt
merkur market
formuesskatt
oslo børs
Nyheter
Finans
Børs