Halvering av inntekten for Argentum

Det statlige investeringsselskapet Argentum hadde langt lavere gevinst på sine investeringer i fjor sammenlignet med året før. Fremover frykter selskapet strammere likviditet som følge av coronakrisen.

HEFTIG VÅR: Det har blåst rundt adm. direktør Joachim Høegh-Krohn og det statlige investeringsselskapet Argentum de seneste månedene.  Foto: Eivind Yggeseth
Finans

I løpet av 2019 hadde Argentum like over 763 millioner kroner i inntekter, der 760 millioner av dette var gevinst på private equity-investeringer. Til sammenligning var inntekten året før dobbelt så høy, på over 1,5 milliarder kroner. Også den gang kom omtrent hele inntjeningen fra PE-gevinster.

– Inntektene falt kraftig fra 2018 til 2019, hva skyldes det?

– 2019 var et rekordår med spesielt høye realisasjoner blant annet fra Spotify og PayPal. Selv om 2019 ikke kan måle seg med foregående år, var det fortsatt et godt år for oss, skriver kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad i Argentum i en e-post til Finansavisen.

Ifølge Meyer-Myklestad var investeringsselskapets største salg i fjor CapeOmega (HitecVision VII), Cegal (Norvestor V), Conscia (Axcel IV), EG (Axcel IV) og Vår Energi (Hitec Vision VII). Ved utgangen av 2019 var Argentum investert i 172 fond, med en total markedsverdi på 8,3 milliarder kroner.

Argentum (konsern)

(mill.kr.)20192018
Driftsinntekter763,21.539
Driftsresultat667,21.456,2
Res. før skatt685,91.540,6
Årsresultat7061.429,8

Færre realisasjoner

Også inneværende år kan få en svakere utvikling. Ikke overraskende har coronapandemien virket negativt inn på Argentums investeringer, i likhet med hos så mange andre.

«Vi har i første kvartal 2020 blant annet sett betydelig nedgang på børsverdier verden over. Covid-19 og og de økonomiske konsekvensene av denne påvirker også porteføljen til konsernet negativt, men det er fortsatt for tidlig og ikke minst vanskelig å kvantifisere i beløp hvor stor effekten er,» heter det i årsrapporten for 2019.

Økt likviditetsmessig usikkerhet fordi planlagte realiseringer i porteføljen blir utsatt og svekket likviditet er imidlertid noen av konsekvensene som trekkes frem.

– Hva betyr det for Argentum at innløsning av diverse fond utsettes på grunn av coronapandemien?

– På kort sikt innebærer det mer usikkerhet og med det færre realisasjoner. Samtidig er private equity-bransjen godt tilpasset tider med restrukturering og omorganisering, og vi ser nå flere attraktive investeringsmuligheter, skriver kommunikasjonsdirektøren.

Men for Argentum er noe av nedgangen blitt begrenset av selskapets valutaeksponering. Den norske kronen har svekket seg markant, men mange av investeringene er gjort i euro og amerikanske dollar.

Blåste opp tallene

Det er dog ikke bare coronapandemien som har preget første halvår for Argentum, som eies av staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Før sommeren slo den internasjonale voldgiftsretten i København fast at den svenske PE-forvalteren Procuritas og dets datterselskap, Luxembourg-baserte Green Magnum, må betale sin norske rival, FSN Capital, nesten én milliard kroner. 

Årsaken er at et FSN Capital-fond kjøpte den danske iskremutstyrprodusenten Gram, men det viste seg i etterkant at tallene til Gram var blitt blåst kraftig opp.

En av investorene i det aktuelle Procuritas IV-fondet var nettopp Argentum, og for snart 2,5 år siden fikk selskapet utbetalt cirka 140 millioner kroner etter salget av Gram. FSN Capital mener nå at Argentum skal tilbakebetale disse pengene. 

Argentum eier også i FSN Capital-fondet som kjøpte det danske selskapet.

argentum
private equity
årsresultat
Nyheter
Finans