Odd Nordstoga tjente 3,1 millioner kroner i fjor og satser på Oslo Børs

Odd Nordstoga tjente én million kroner på investeringer i fjor og satt igjen med et samlet overskudd på 3,1 millioner kroner.

INVESTERER: Odd Nordstoga satser penger på DNB-fond, Nordic Nanovector og inkassoselskapet B2Holding. Foto: TV 2
Finans

Den norske spellemannen og komponisten Odd Nordstoga tjener gode penger på musikk. I fjor omsatte ham for 4,3 millioner kroner og satt igjen med et driftsresultat på 2,7 millioner kroner. Til sammenligning ga driften et overskudd på nesten 5 millioner kroner i 2018.

Men Nordstoga kan mer enn å spille musikk og satser mye av pengene på børs. I fjor hadde han finansinntekter på én million kroner, noe som bidro til et overskudd på 3,1 millioner kroner etter skatt. 

Ved utgangen av fjoråret eide Nordstoga aksjer i bioteknologiselskapet Nordic Nanovector, B2Holding og NRC Group. Alle aksjene har fått juling det seneste året og er ned henholdsvis 23, 49 og 46 prosent. Nå er verdiene på rundt 250.000 kroner.

Musikeren har en høyere eksponering mot aksjefond og har fondsandeler for 6,6 millioner kroner i DNB. 

Odd Nordstoga Musikk

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter4,36,6
Driftsresultat2,74,8
Resultat før skatt3,74,9
Årsresultat3,13,8

Ved utgangen av fjoråret var kontantbeholdningen på 4,6 millioner kroner og egenkapitalen utgjorde over 12 millioner kroner. 

Nordstoga tok ut utbytte på 700.000 kroner i fjor og lønn på 780.000 kroner. I 2018 sto han oppført med en ligningsformue på 9,7 millioner kroner og inntekt på 1,1 millioner.

odd nordstoga
Nyheter
Finans
Børs