Forvalter Philip Ripman i Storebrand Fornybar Energi har truffet blink med grønne investeringer

– Jeg tror at markedet for grønne aksjer på verdensbasis er stort nok til at prisingen ikke vil være preget av bobletendenser, sier Philip Ripman i Storebrand.

GRØNT ER SKJØNT: Forvalter Philip Ripman i Storebrand Fornybar Energi har fått en pangstart med det nye fondet. Han frykter ikke overprising av grønne aksjer. Foto: Storebrand
Finans

I slutten av juni ble fondet Storebrand Fornybar Energi lansert. Men til tross for at fondet er nytt har forvalter Philip Ripman en formidabel historikk å vise til.

Fra mars i 2018 har fondet eksistert som en portefølje hos Storebrand Livsforsikring, og avkastningen er på nesten 30 prosent siden den tid. Bare det seneste året er verdiene opp 57 prosent.

– Vi investerer i bærekraftige selskaper som har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi, sier forvalter Philip Ripman.

Fondet har et globalt investeringsmandat og rundt 34 prosent av kapitalen er plassert i USA, etterfulgt av Canada og Kina.

– De største posisjonene til fondet er SolarEdge Technologies, Siemens Gamesa,Vestas Wind Systems og Itron. Dette er aksjer hvor likviditeten er god. I Norge eier vi aksjer i Scatec Solar og NEL, sier han.

Frykter ikke boble

På Storebrands egen bærekraftscore får fondet ni av ti poeng, mens referanseindeksen MSCI All Countries har en score på fem poeng. Også på karbonavtrykk-parametere knuser fondet referanseindeks.

– Er det vanskelig å plukke grønne aksjer på grunn av høy prising?

– I Norge er det kanskje seks til åtte aksjer som kvalifiserer seg til å få et ESG-stempel og det er mange som søker seg til den type investeringer. Derfor har overprising vært et mye diskutert tema. Vi har derimot et globalt investeringsmandat, noe som gir oss veldig mange investeringsmuligheter, også på tvers av verdikjedene. Jeg tror at markedet for grønne aksjer på verdensbasis er stort nok til at prisingen ikke vil være preget av bobletendenser, sier Ripman.

– Smart å investere grønt

Forvalteren tror at at coronakrisen virkelig kan sette fart på den grønne omstillingen.

– Vi ser at reguleringspakker fra EU er tett linket opp mot det grønne skiftet. I tillegg har redningspakkene i forbindelse med coronakrisen også hatt en bærekraftig profil. På toppen av det hele kommer Paris-avtalen, så dette er ikke et område som vil få mindre oppmerksomhet i årene fremover, sier Ripman, og legger til:

– Har du på langsiktige briller vet vi at bærekraft er noe det kommer til å bli satset mye på. Alt av estimater tilsier det. Vi har i dag reguleringer som pusher investeringene den retningen. I tillegg blir teknologien bedre, prisene på fornybar energi faller, samtidig som langringskapasiteten bedres. Jeg tror det vil være smart å investere grønt nå.

Stor interesse

Nå er forvaltningskapitalen til Storebrand Fornybar Energi på rundt 60 millioner kroner og siden oppstart i juni er avkastningen på 23,2 prosent.

– Interessen er stor både for fondet og den grønne tematikken. Det seneste året har både interesse og kursutvikling vært god, noe som ofte henger sammen. Denne trenden tror vi vil fortsette. Vi har ikke satt noen tak på fondet enda, men det kan bli betydelig større, siden aksjene vi investerer i har god likviditet, sier Ripman.

– Hvordan jobber dere for å finne aksjer?

– Vi har tre personer som jobber med å finne løsningsaksjer, som definerer hva selskapene jobber med, hvilken teknologi det har og hvor i verdikjedene disse befinner seg i. Etter at aksjene har kommet gjennom nåløyet gjør vi en finansiell gjennomgang. Der utelukker vi aksjer som er alt for dyre, sammenlignet med «peers», sier han. 

storebrand
philip ripman
esg
stb
Nyheter
Finans
Børs