Varner-brødrene knuste børsen i fjor

Marius og Petter Varner sliter tungt med klesimperiet, men i aksjemarkedet har brødrene truffet i blink. I fjor endte avkastningen på 30 prosent med en defensiv investeringsstrategi.

Publisert 10. aug. 2020 kl. 23.26
Oppdatert 13. aug. 2020 klokken 16.09
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 707 ord
TREFF I AKSJEMARKEDET: Brødrene Marius (t.v) og Petter Varner driver kleskonsernet Varner, som sliter tungt. I fjor tjente duoen imidlertid 218 millioner kroner på aksjer. Foto: Siv Dolmen

Mens klesimperiet til brødrene Marius og Petter Varner sliter tungt sviktende omsetning og underskudd, går det mye bedre med aksjeinvesteringene.

I fjor skuffet investeringsselskapet VJ Invest inn et overskudd på 145 millioner kroner, opp fra minus 17,5 millioner året før. Også Varner Equities leverte et plussresultat på nesten 73 millioner kroner, noe som gir et samlet overskudd på 218 millioner kroner.

Avkastningen på finansporteføljen til VJ Invest endte på 30 prosent, mens Oslo Børs Fondsindeks i samme periode kastet av seg 19 prosent.

Ifølge årsberetningen til investeringsselskapet var det TGS/Spectrum, AF Gruppen, Kid Interiør, Bank Norwegian, Kitron og Bakkafrost som var de viktigste bidragsyterne til avkastningen.

Av aksjonærregisteret kan det se ut som om VJ Invest og Varner Equities har investert i de samme aksjene.

Tok ned risikoen

I årsberetningen til VJ Invest skriver styret at risikoen er blitt tatt gradvis ned i aksjemarkedet de to seneste årene, og at selskapet hadde en relativt forsiktig tilnærming til markedet i fjor.

«En betydelig lavere aksjeandel enn tidligere, noe shortsalg og en betydelig bruk av derivatinstrumenter for hedging av markedsrisiko gjorde at totalresultatet ble holdt noe tilbake. Hedging-instrumentene falt betydelig i verdi da aksjemarkedene og selskapets portefølje gikk kraftig oppover mot slutten av året».

VJ Invest

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter151,3−24,9
Driftsresultat138,0−24,3
Resultat før skatt143,6−13,8
Årsresultat144,5−17,5

Gjennom året hadde Varner-brødrene rundt 20 prosent av forvaltningskapitalen plassert i banken og i lavrenteobligasjoner. Det er Jan H. Johannessen som forvalter pengebingen og forvaltningskapitalen i VJ Invest og Varner Equities er samlet på rundt 1,4 milliarder kroner.

Varner Equities

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter79,50,0
Driftsresultat73,6−6,0
Resultat før skatt71,2−0,6
Årsresultat72,6−1,8

Defensiv strategi

I årsrapporten til VJ Invest er Varner-brødrene åpne rundt investeringsstrategien. Selskapet investerer primært i Norge, Europa og i mindre grad i USA.

«Porteføljen er veldiversifisert og ingen enkeltselskaper kan stå for over 10 prosent av eksponeringen. Investeringsprofilen er relativt defensiv og det er generelt lite/moderat gjeld i porteføljeselskapene. Det er imidlertid et stort innslag av norske small cap aksjer og flere av disse har begrenset likviditet», skriver styret.

Ingen av investeringene er gjeldsfinansiert og kontantbeholdningen er stor – nærmere bestemt på 141 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

«Selskapet har fordel av langsiktige, finansielt solide eiere og en stabil kapitalbase. Dette muliggjør økte investeringer i perioder med høyere risikopremie».

Fryktet høy prising

Etter en sterk opptur i aksjemarkedene i 2019, mente Varner-systemet at de fleste vestlige aksjemarkedene var noe høyt priset ut i fra normalisert inntjening og bokført egenkapital. I tillegg mente de at markedskapitaliseringen var høy i forhold til BNP.

«Høy oppkjøpsaktivitet med covenant light lån utgjorde også et faresignal. Verdsettelsesmultipler antydet at utsiktene til langsiktig avkastning var svakere enn på mange år. Et problem med å selge aksjer når verdsettelsene kryper opp mot høye nivåer er at det ofte kommer en sterk aksjemarkedsutvikling i forkant av de store nedturene. Det er nærmest umulig å forutse prises timing av markedsnedtur, som ofte trigges av helt uventede negative økonomiske sjokk. Et slikt negativt sjokk oppsto med coronaviruset i år».

Det kan derfor tilsynelatende virke som om VJ Invest gjorde det rette med å ta ned risikoen og beholde hedging-instrumentene.

«Selskapet vil ta en relativt forsiktig tilnærming til markedet også fremover, men vil være på utkikk etter kjøpsmuligheter i neste nedtur», skrev styret den 19. mars.

Ned 80-90 prosent

I slutten av juli skrev Finansavisen at Varner-Gruppen i fjor gikk med underskudd for første gang i historien.

Omsetningen falt med 500 millioner kroner til 10,5 milliarder. Driftsresultatet falt fra 159 til minus 236, og selv etter gode finansinntekter endte fjoråret med 17 millioner i underskudd – ned fra 360 millioner i pluss året før.

Så kom coronaviruset med full styrke og barberte bort inntektene til brødrene som i mange år tjente over én milliard kroner i året.

«Inntektene stoppet opp, og var ned 80–90 prosent i mange uker. Selv om vi permitterte ansatte, så rant pengene ut. På det mest negative så vi for oss å miste 30 prosent av omsetningen», sa Marius Varner til Finansavisen.

Han uttalte at systemet så for seg å tape mellom 700 og 800 millioner kroner da viruset herjet som mest.

«Vi visste ingenting, så vi laget prognoser hver eneste dag. April var ille, og mai ble også vanskelig. Juni ga overskudd, og det blir det i juli også. Vi er gjennom det verste, og vi har gode planer», sa Varner.