Flatt for Solstad-familien i fjor

Solstad-familien i Skudeneshavn fortsatte å skrive ned verdien på aksjene i Solstad Offshore i fjor, men resultatmessig gikk familieselskapet omtrent i null.

FORTSATT REDER: Lars Peder Solstad og hans familie fortsetter å være eiere i Solstad Offshore også etter at restruktureringen av rederiet er gjennomført. Foto: Iván Kverme
Finans

Solstad-familien eide store verdier i Solstad Offshore inntil rederiet ble tvunget til å restrukturere og fikk Aker og John Fredriksen inn på eiersiden for noen år siden.

Nå kontrollerer familien drøyt 7 prosent av aksjene i rederiet, som igjen har måttet forhandle med kreditorene om en løsning.

Det er i selskapet Ivan de fleste av Solstad Offshore-aksjene ligger, og ifølge regnskapet for fjoråret fortsatte familieselskapet å skrive ned verdien på disse til virkelig verdi.

I 2019 falt Solstad Offshore-aksjen fra 1,72 kroner til 0,97 kroner på Oslo Børs.

Resten går greit

I tillegg til å eie aksjer i Solstad Offshore, er familien involvert i blant annet eiendom.

«Det andre vi holder på med går rimelig greit,» skriver Lars Peder Solstad i en epost til Finansavisen.

Samlet sett ble det et lite overskudd på knappe 200.000 kroner for Ivan i fjor, mot et tap på over 11 millioner kroner året før.

Selv om verdiene i Solstad Offshore har forvitret de seneste årene, har Lars Peder Solstad foreløpig ingen grunn til å være bekymret på familiens vegne. 

Familieselskapet har en totalbalanse på drøyt 138 millioner kroner, hvorav egenkapitalen er på nesten 120 millioner kroner.

Er med videre i Solstad Offshore

Med milliardgjeld i et vanskelig offshoremarked startet ledelsen i Solstad Offshore i fjor jobben med å meisle ut en restruktureringsplan sammen med sine kreditorer. For to måneder siden var rederiet i mål med denne etter å ha oppnådd enighet med de siste långiverne.

Planen innebærer at nær en tredjedel av den netto rentebærende gjelden på 31 milliarder kroner i Solstad Offshore bli omgjort til aksjer, noe som medfører at kreditorene, med DNB i spissen, blir sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye» Solstad.

I tillegg skal det gjennomføres en kapitalutvidelse, der blant annet Solstad-familien tegner seg og fortsetter på eiersiden.

Ivan

(Mill. kr)

2019

2018

Driftsinntekter

0,0

0,0

Driftsresultat

−0,9

−0,8

Resultat før skatt

0,0

−11,4

Resultat etter skatt

0,2

−11,7

ivan
solstad offshore
lars peder solstad
Nyheter
Oljeservice
Finans