Bjørn Maaseides obligasjonsfond går så det griner

Samtidig som obligasjonsmarkedet kollapset i mars endret forvalter Øivind Thorstensen i obligasjonsfondet Kraft Høyrente strategien. – Og derfor fikk vi tilbaketuren mye raskere, sier han.

FEIRER: Investor Bjørn Maaseide og forvalter Øivind Thorstensen (t.h.) har ettårsjubileum med fondet Kraft Høyrente. Fondet er blant få fond i Norge med positiv avkastning både i år og de seneste 12 månedene etter coronakrisen. Foto: Kraft Fondene
Finans

– Vi begynte å akkumulere cash i februar, justerte porteføljen og vektet ned med selskaper som var eksponert i Kina, sier forvalter Øivind Thorstensen i Kraft Høyrente.

For coronavirusets utbredelse i Kina gjorde Thorstensen betenkt. Og når krisen inntok det globale finansmarkedet med full styrke i mars forstod han at fondet sto foran en stor test.

– I januar var de globale økonomiene synkroniserte og rolige. Men så kom covid og slo bena unna alle. Og da er jo spørsmålet, hva gjør forvaltere da? sier han.

– Hva gjorde du?

– Vi valgte å selge lån med kort forfall, siden vi ville ha lengre durasjon til en bedre pris, sier Thorstensen, og fortsetter:

– Vår strategi var å snu porteføljen på vei ned, og derfor fikk vi tilbaketuren mye raskere. Vi er langsiktige og fikk bygget en god portefølje som kan stå seg i tre til fem år. 

Fondet er opp med 3,4 prosent i 2020 og har en avkastning siden oppstart (13. august 2019) på 6,55 prosent, og er med det et av få obligasjonsfond med positiv avkastning i år.

Balansen bestemmer

At en forvalter vil selge dyrt og kjøpe billig er ikke noe nytt, noe også Thorstensen gjorde. 

Men det var også viktig å identifisere selskaper som ville bli hardere rammet enn andre som følge av virusutbruddet, og forvalteren kjøpte seg opp i papirer i det han betegner som «kvalitetsselskaper».

– Vi valgte å fokusere på de selskapene som har en solid og velprøvd forretningsmodell, sier han, og legger til:

– Det gjelder også selskaper med en forsvarlig balanse etter corona.

Hvilke selskaper fondet solgte ønsker han ikke å gå ut med, rett og slett «fordi vi ikke eier noe der lengre».

– Men vi kjøpte i Norsk Hydro, Intrum, Teekay og Aker Solutions, sier han.

– Hvorfor?

– Fordi selskapene har balanse til å stå imot, sier han.

I tillegg er dette selskaper forvalteren har god kjennskap til, et kriterium som er viktig for fondet.

– Generelt liker vi å bruke tid på å bli kjent med ledelsen i selskapene, sier Thorstensen.

– Nå er alle her!

Med mange år i kredittmarkedet i London returnerte Thorstensen til oljebyen Stavanger i fjor, og feirer nå ettårsdag som forvalter i Kraft Høyrente.

I motsetning til enkelte andre fond har investorene i Thorstensens fond klart å holde hodet kaldt når nedturen kom, og har heller fulgt finansteoretisk lære om å «kjøpe når det renner blod i gatene».

– Vi hadde nettotegninger i perioden, sier han.

– Hvordan ser markedet ut nå da?

– Det er som natt og dag!

– Markedet er preget av god likviditet og mye interesse. Det er også innslag av nye aktører som finner obligasjonsmarkedet interessant. Med nullrente må alle finne avkastning et sted, og derfor kommer det plutselig private penger og selskaper til obligasjonsmarkedet, sier han.

Aktørene som var aktive i kredittmarkedet har pre-corona primært vært institusjoner og pensjonspenger.

– Men nå er alle her, sier Thorstensen.

Annenhåndsmarkedet vil sannsynligvis bli roligere når det er mulig for selskapene å hente egenkapital, i tillegg til at det også er andre faktorer som gjør at markedet er tilbake igjen etter smellen i mars.

– Men vi vet at risiko kommer og går, så derfor passer vi på å ha cash. Og porteføljen vår har mye bedre likviditet enn før coronakrisen, sier forvalteren.

«Han er en investor her»

Fondet har nå en forvaltningskapital på nær 770 millioner kroner, men det skal ikke vokse så mye til før Thorstensen setter på bremsene.

– Det stenges når vi har mellom 1 til 1,2 milliarder kroner, sier han.

– Hvorfor det?

– Rett og slett fordi vi vil ha den fleksibiliteten. Og det har vi fortalt investorene våre, sier han.

Tidligere sandvolleyballspiller og investor Bjørn Maaseide er en av frontfigurene for Kraft Fondene. 

Thorstensen vil ikke si hvor mye penger Maaseide har i fondet, annet enn å bekrefte at han har et tosifret millionbeløp investert.

– Men vi har ingen enkeltkunde som er stor nok til å forandre hverdagen vår hvis pengene blir trukket ut, sier han, og sikter til at Maaseide ikke har en alt for stor posisjon i fondet.

Kraft Høyrente
bjørn maaseide
øivind thorstensen
Nyheter
Finans
Børs