Rødland tjener mindre nå enn med Spetalen

Glen Rødland tjente 21 millioner i fjor, men er ikke i nærheten av inntjeningen fra tiden han jobbet for Øystein Stray Spetalen.

KLAGER PÅ KURSEN: Glen Rødland er styreleder i Aqualisbraemar. I sin egen årsrapport skriver han at verdsettelsen av selskapets aksjer er lav. Foto: Iván Kverme
Finans

For fem år siden sluttet Glen Rødland som rådgiver og medinvestor hos Øystein Stray Spetalen for å satse fullt og helt på egen kjøl gjennom sitt investeringsselskap, Gross Management.

Frem til da hadde han tjent 207 millioner de åtte første årene med Spetalen, før han det siste året klinket til med et overskudd på 112 millioner. Siden har de bokførte resultatene vært kun noen få millioner, og Aqualisbraemar måtte i fjor bokføres til 38 millioner i Rødlands regnskaper selv om han hadde betalt 52 millioner for aksjene.

Rødland kom dog ut av fjoråret med et overskudd på 21 millioner kroner.

Gross Management

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat−0,1−0,1
Resultat før skatt21,56,1
Årsresultat21,36,8

«Lav verdsettelse»

Rødland skriver i regnskapet for Gross Management at verdifallet anses av forbigående karakter.

Han anfører at Aqualisbraemar har hatt en betydelig resultatforbedring i 2020 og at det er økende utbyttekapasitet fremover, ut over de 20 ørene som ble utbetalt i juni i år.

Styrelederen i Aqualisbraemar skriver også at selskapet har null gjeld og 10 millioner dollar i kontanter samtidig som det er verdensledende i en liten nisje i marine- og energimarkedet. 

Han stresser at selskapets verdsettelse er lav, og at selskapet vil vokse betydelig innen fornybar energi når markedene normaliserer seg.

Rødland skriver at 50 prosent av omsetningen i 2025 skal komme fra fornybar og ESG-relatert virksomhet.

Aqualis opp, TGS ned

Aqualisbraemar-aksjen har steget kraftig etter coronakrakket, og er nå godt over nivået ved inngangen til året. Rødland er følgelig tilbake på anskaffelseskost for aksjene.

Rødlands største investering er imidlertid TGS, og der er fortsatt aksjekursen betydelig under nivået ved inngangen til året, slik at 2020 ikke tegner til å bli noe knallår.

Rødland har gjort seg bemerket ved å gå inn som styreleder i Seadrill, Prosafe og Axactor, i tillegg til Aqualisbraemar og egne selskaper.

glen ole rødland
øystein stray spetalen
gross management
seadrill
prosafe
aqualisbraemar
axactor
Nyheter
Finans