Cashet inn 1,44 mrd. etter Adevinta-utskilling

Blommenholm Industrier og etterkommerne etter Tinius Nagell-Erichsen fikk et solid påfyll i kassen etter børsnoteringen av Adevinta.

UTFISJONERT: Adevinta kunne ringe inn til notering på Oslo Børs 10. april i fjor. Schibsteds hovedeier var en av pådriverne for utskillelsen av rubrikkannonsevirksomheten. Foto: NTB Scanpix
Finans

Før mediemogulen Einar Fredrik Åke Tinius Nagell-Erichsen døde 73 år gammel i 2007, opprettet han Stiftelsen Tinius for å videreføre eierskapet av den største aksjeblokken i Schibsted.

Det er gjennom selskapet Blommenholm Industrier (BI) at aksjeblokken på drøyt 25 prosent eies. Stiftelsen Tinius eide ved nyttår 80 prosent av BI, mens Tinius' fire barn satt med resten av aksjene – dog med begrensede styrerettigheter.

Blommenholm Industrier

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1.457,589,7
Driftsresultat1.446,279,0
Resultat før skatt1.442,979,2
Årsresultat1.442,979,2
  • Investeringsselskap med formål om å opprettholde en eierandel i Schibsted på minst 25 prosent.
  • Har også plassert kapital i en portefølje av bankinnskudd og ulike typer rente-, aksje- og hedgefond, samt unoterte aksjer og eiendommer.
  • Var en pådriver i utfisjoneringen av Schibsteds rubrikkvirksomhet til Adevinta.
  • Eies av Stiftelsen Tinius (80 prosent) og etterkommerne av Tinius Nagell-Erichsen.

Adevinta-gevinst

I fjor fikk BI et resultat på anstendige 1,44 milliarder kroner før skatt, opp fra 79 millioner året før.

«Endringen fra året før skyldes i hovedsak realisert avkastning ifm. nedsalg i Adevinta etter at selskapet ble utfisjonert fra Schibsted og børsnotert», heter det i årsrapporten.

I forbindelse med børsnoteringen av Adevinta, solgte BI 5,7 prosent av aksjene som ble mottatt ved fisjonen som skjedde i forkant. Senere solgte BI seg ytterligere ned.

«Av den totale avkastningen på finansinvesteringer, utgjør utbytte fra Schibsted og realisert gevinst på salget av Adevinta-aksjer samlet 95,6 % av totalen.»

Utbytte går til skatt

70 millioner kroner er satt av til utbytte fra BI for 2019, selv om det ble vedtatt å gi utbytte i Schibsted i fjor. Styret presiserer at «formuesskatten til selskapets aksjonærer henger nøye sammen med utviklingen i Schibsteds aksjekurs, og denne vil igjen være utslagsgivende for størrelsen på utbyttet i Blommenholm Industrier fra år til år».

Stiftelsen Tinius

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter14,14,7
Driftsresultat8,6−0,2
Resultat før skatt8,6−0,1
Årsresultat8,6−0,1

Tidligere denne måneden ble det kjent at én av de fire arvingene er kjøpt ut av BI. Jan Nagell-Erichsen mottok aksjer i Schibsted og Adevinta med en samlet markedsverdi på 816,2 millioner som oppgjør.

– Jeg og mine etterkommere kan nå fritt disponere over midlene, og det gir muligheter til å engasjere seg, uttalte Nagell-Erichsen i podkasten «Tinius Talks».

De 50.000 aksjene han eide i BI gjennom investeringsselskapet Beltenut var B-aksjer uten stemmerett.

adevinta
schibsted
stiftelsen tinius og blommenholm industrier
Nyheter
Finans
Børs