Erik Must taper aldri penger og har på fem år tjent 3 milliarder kroner

Erik Must rir aksjemarkedet med en svært langsiktig og forsiktig investeringsstrategi. I fjor endte overskuddet på 575 millioner kroner.

STEADY: Erik Musts formue tikker sakte men sikkert oppover. Nå har egenkapitalen i Must Holding nesten passert 6 milliarder kroner. Foto: NTB scanpix
Finans

Erik Must (77) er mest kjent som grunnleggeren av meglerhuset Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen, som begge har fått mye av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 80- og 90-tallet.

Etter at Must ga opp meglerkarrieren har han tjent gode penger på å kjøpe aksjer og eie dem med en svært lang tidshorisont. I fjor skuffet investoren inn et overskudd på 575 millioner kroner, mot 435 millioner kroner i 2018. 

Han unnet seg derfor et utbytte på 62 millioner kroner, hvorav store deler var et tilleggsutbytte.

– Jeg er fornøyd med fjoråret. Vi er opptatt av ansvarlig langsiktig eierskap og ikke kortsiktige bevegelser når det gjelder verdiskapning, sier Erik Must til Finansavisen.

De fem seneste årene har han tjent 3 milliarder kroner etter skatt, hvor toppåret var i 2016 med et overskudd på én milliard kroner.

Taper aldri

Tar man et dypdykk tilbake i gamle regnskaper er det utelukkende grønne tall, og siden 1998 har investoren aldri bokført et tap. Det hittil svakeste året var 2002, da overskuddet «bare» endte på snaut 28 millioner kroner.

Nå er den bokførte egenkapitalen i Must Holding på snaut 6 milliarder kroner. I fjor verdsatte tidsskriftet Kapital hans formue til 6,2 milliarder kroner, noe som tyder på det vil komme en verdioppjustering i år.

Store deler av formuen til Must er investert i Arendals Fossekompani og forlaget Gyldendal. I dag er disse aksjene verdsatt til nesten 1,7 milliarder og 954 millioner kroner. Investoren sitter også tungt eksponert i Borregaard, Kongsberg Gruppen, Veidekke og Polaris Media. 

Han har også fått sansen for «startups», og eier aksjer i Convertelligence som utvikler såkalte «chatboter». Finansnestoren er også på eiersiden i Recheckit og Easymeeting, samt flere unoterte bioteknologiselskaper.

Must Holding

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2.616,82.409,8
Driftsresultat582,8465,0
Resultat før skatt588,3454,7
Årsresultat575,5435,6

5 milliarder på børs

Erik Must er styreleder i Fondsfinans Kapitalforvaltning, og han har stor tro på forvalterne der. I notene til Must Holding fremkommer det at han eier mange forskjellige aksje- og kredittfond i forvaltningsselskapet. Ved årsskiftet var disse verdsatt til nærmere 700 millioner kroner.

I årsregnskapet står det at i underkant av 4,9 milliarder kroner var investert i markedsnoterte aksjer og fond. Et forsiktig estimat tilsier at Musts børsverdier har bikket 5 milliarder kroner nå, hvilket betyr at han har kommet seg godt ut av coronakrisen.

Ved utgangen av fjoråret var kontantbeholdningen på 467 millioner kroner, opp fra 337 millioner kroner året før. Balansen viser at tilnærmet alt av investeringer er egenkapitalfinansiert.

Barna Trine Must og Erik Christian Must eier mesteparten av Must Holding gjennom B-aksjer, mens Erik Must og konen Trine sitter på kontrollen via de stemmeberettigede A-aksjene.

Blytungt i media

Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som blant annet eier Dagens Næringsliv. Mediekonsernet går med dundrende underskudd, og midt under den verste coronakrisen måtte selskapet hente 50 millioner kroner for å overleve. 

I emisjonen ble NHST Media priset til 186 millioner kroner før penger. Det er 60 prosent lavere prising enn da mediekonsernet måtte hente penger etter finanskrisen. Går man tilbake til 2007 var NHST Media priset til 1,4 milliarder kroner.

I kjølvannet av coronapandemien har kraftig svikt på annonsesalg og konferanser tynget mediehuset. Derfor er det blitt iverksatt et omfattende spareprogram som skal kutte kostnadene med over 100 millioner kroner med effekt i år.

erik must
Nyheter
Finans
Børs