Historisk lav oljeandel i Oljefondet

Svak avkastning i oljeaksjer, kombinert med fjorårets nedsalg, gjør at det er svært lite olje igjen i Oljefondet.

VERDIFALL: Shell-aksjen har falt kraftig og forklarer noe av grunnen til at oljeandelen i Oljefondet er liten.. Her fra ONS-messen i Stavanger i 2018. Foto: NTB Scanpix
Finans

Ved utgangen av 2013, før oljeprisen begynte å falle og før fondet i fjor begynte å selge seg ut av rene oppstrømsselskaper, utgjorde oljeaksjer 8,4 prosent av fondets aksjeinvesteringer. Den gang var Royal Dutch Shell nest største investering i aksjeporteføljen, kun slått av matgiganten Nestlé. 

Høsten 2014 stupte oljeprisen i hovedsak på grunn av amerikansk skiferolje og overtilbud i oljemarkedet. Verdien av Oljefondets oljeaksjer ble da dramatisk redusert sammenlignet med resten av fondets aksjeportefølje. Ved utgangen av 2014 hadde oljeaksjenes andel av porteføljen falt til 6,9 prosent.

I årene etter, frem til 2019, lå andelen oljeinvesteringer på mellom 5,4 og 6,4 prosent av porteføljen. Ved utgangen av 2019 hadde den falt til 5,0 prosent. 

Andelen oljeaksjer i Oljefondet

ÅrAndel
20138,4%
20146,9%
20155,4%
20166,4%
20175,6%
20185,9%
20195,0%
Første halvår 20203,4%
Kilde: Norges Bank

Kun 3,4 prosent

Da rapporten for første halvår 2020 ble presentert på tirsdag, var andelen oppgitt til kun 3,4 prosent. Det er den desidert laveste andelen oljeaksjer i fondets historie. For første gang er Shell ute av topp 10-listen over fondets største aksjeinvesteringer. 

Fondet har ikke solgt noen Shell-aksjer, men årsaken er oljesektorens svake avkastning sammenlignet med andre sektorer – som for eksempel IT og helse. Shell-aksjene var ved årets begynnelse verdt 52,2 milliarder kroner. Hittil i år er kursen ned 46 prosent. Inkludert utbytter er den negative avkastningen noe mindre.

Teknologiaksjene blir viktigere

Mens olje- og gassaksjer kun utgjør 3,4 prosent av fondets aksjeportefølje, er finanssektoren fortsatt den største i porteføljen med en andel på 20,3 prosent. Men denne har også tapt terreng sammenlignet med andre sektorer, for eksempel teknologiaksjer – som nå er på en andreplass og utgjør 17,9 prosent av fondet. 

Oljefondets største aksjeinvesteringer er Microsoft, Apple, Amazon og Alphabet (Google), som alle har steget kraftig i kurs de seneste årene, samt også knust resten av aksjemarkedet hittil i år. 

Sektorer i aksjeporteføljen

SektorAndel
Finans20,3%
Teknologi17,9%
Industri13,0%
Helse12,9%
Konsumvarer11,6%
Konsumtjenester11,5%
Material4,1%
Olje og gass3,4%
Telekom2,8%
Kraft og vassforsyning2,8%
Kilde: Norges Bank

246 mrd. i olje

Ved utgangen av årets andre kvartal var Oljefondets aksjeportefølje verdt 7.234 milliarder kroner, av fondets totale verdi på 10.400 milliarder. Det vil si at Oljefondet eier oljeaksjer for 246 milliarder kroner. 

I fjor ble det bestemt at Oljefondet skulle kvitte seg med oljeaksjer for å redusere oljeprisrisikoen i norsk økonomi. Men dette gjaldt kun rene oppstrømsselskaper, der de amerikanske skiferoljeprodusentene dominerte på salgslisten. Disse rene oppstrømsselskapene var på det tidspunktet verdt rundt 70 milliarder kroner. De store, internasjonale oljeselskapene, som for eksempel Shell, var uberørt av vedtaket.

olje
oljefondet
norges bank
shell
Nyheter
Finans