Solid opptur for B2 Holding

B2 Holding snudde fra rødt til grønt i andre kvartal.

PRESENTERER: B2Holding presenterer tall for 2. kvartal. Konsernsjef Erik Just Johnsen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Gjeldsinvesteringsselskapets inntekter kom inn på 702 millioner kroner i andre kvartal, opp med 85 prosent fra samme tid i fjor.

Driftsresultatet endte på 245 millioner kroner, opp fra minus 69 millioner. Resultat etter skatt ble positivt med 34 millioner, solid opp fra minus 270 millioner i fjorårets andre kvartal.

Resultat pr. aksje ble 0,08 kroner for B2 Holding, mot minus 0,66 kroner i fjor. Den store forskjellen fra fjoråret skyldtes først og fremst nedskrivninger på sikrede porteføljer i andre kvartal sist år.

 I andre kvartal i år brukte B2 Holding 473 millioner kroner på å investere i nye porteføljer. Ved utgangen av kvartalet hadde B2 Holding en likviditetsreserve på 3 milliarder kroner.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

B2Holding

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter702379
Driftsresultat245-69
Resultat før skatt52-262
Resultat etter skatt34-270

B2Holding

  • Gjeldsinvesteringsselskap med porteføljer i over 20 europeiske land gjennom drøyt 50 datterselskaper. 
  • Ledes i dag av tidligere finansdirektør Erik Just Johnsen. 
  • Etablert i 2011 av Olav Dalen Zahl, Jon H. Nordbrekken og Ole Grøterud. 
  • Dalen Zahl og Nordbrekken har bakgrunn fra tidligere Aktiv Kapital, som nå er en del av amerikanske PRA Group.
  • Største aksjonærer er svenske Prioritet Group AB, samt Rasmussengruppen AS.
b2 holding
Nyheter
Finans
Børs