Kursfest på gamle tall

Selv om tallene til B2Holding allerede var kjent, steg aksjen over 10 prosent. – Redusert sannsynlighet for en emisjon, sier en analytiker.

BEDRE TIDER: B2Holding er som mange andre selskaper påvirket av coronakrisen. Men nå har aksjen steget rundt 80 prosent på tre måneder. Her konsernsjef Erik Just Johnsen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

20. juli offentliggjorde B2Holding de viktigste tallene for andre kvartal. Da ble det kjent at selskapet nesten fikk betalt inn 1,3 milliarder kroner på sine gjeldsporteføljer, at driftsresultatet ble 245 millioner kroner og at cash EBITDA endte på 916 millioner kroner.

Dette var tydeligvis langt bedre enn markedet så for seg, og aksjen steg samme dag hele 17,5 prosent til 5,28 kroner.

Torsdag var det dags for konsernsjef Erik Just Johnsen til å gjennomgå kvartalet litt mer inngående. Det ble også en vellykket seanse, med et nytt kraftig kurshopp. 

Torsdag ettermiddag var aksjen nye 9,5 prosent til 6,46 kroner.

Bedre enn ventet

– Vi hadde en lav collection på våre porteføljer i april og mai, men det bedret seg i juni. Denne trenden har fortsatt i juli og august med en bedre collection enn ventet, sier Just Johnsen.

B2Holding har virksomhet i 23 europeiske land, og ifølge konsernsjefen har denne trenden vært gjeldende i stort sett alle land.

– Forbedringen har imidlertid vært størst i de landene som ble hardest rammet av coronakrisen. Der tar innbetalingen seg opp etter hvert som rettskontorene og nasjonale namsmenn igjen begynner å fungere, sier han.

Samtidig som B2Holdings får inn mer penger enn fryktet, er kostnadene i kvartalet redusert med 85 millioner kroner til 441 millioner kroner fra første til andre kvartal. 

Deler av kostnadskuttene er ifølge Just Johnsen volumdrevet gjennom at rettsystemene i mange land har vært stengt, og at det dermed har vært færre rettslige prosesser. Men også kutt i midlertidige ansatte, færre forretningsreiser, mindre konsulentbruk og redusert markedsføring ligger bak nedgangen.

– Så lenge covid19 har en effekt, tror jeg at kostnadsnivået vil ligge rundt disse nivåene. Etter hvert som rettssystemene åpner opp vil vi se høyere kostnader igjen, men da vil vi forhåpentligvis også oppleve høyere collection, sier B2Holding-sjefen.

– Ikke spesielt dyrt

– Det er ganske imponerende reduksjon i kostnader fra et kvartal til et annet. Det viser at selskapet har stor fleksibilitet på kostnadssiden, sier analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities.

Til tross for at selskapet får inn mer penger enn fryktet og store kostnadskutt, mener Svingen at størstedelen av torsdagens kursoppgang skyldes at emisjonsspøkelset er i ferd med å forsvinne.

– Med dagens prising av selskapet har markedet allerede diskontert inn ytterligere nedskrivninger. Nettogjelden var imidlertid ned 800 millioner sammenlignet med første kvartal og de er godt innenfor alle lånebetingelsene. Slik jeg ser det er sannsynligheten for at B2Holding må hente ny egenkapital redusert, sier han.

I andre kvartal skrev B2Holding ned sine porteføljer med 155 millioner kroner. Mesteparten av nedskrivningene skyldes forsinket innbetaling, sa Just Johnsen på presentasjonen. 

– Med en aksjekurs på 6 kroner prises selskapet til 0,5 ganger bokførte verdier. Justert for nedskrivningen i kvartalet har selskapet nå en run rate som gir en fortjeneste på 1,8 kroner pr. aksje på årsbasis. Dermed prises selskapet til litt over tre ganger inntjeningen. Det er ikke spesielt dyrt, sier Svingen.

– Det er mange moving parts så det er kanskje litt tidlig å friskmelde denne industrien. Men det ser unektelig bedre ut for B2Holding, legger han til.

B2HOLDING

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter702379
Driftsresultat245−69
Resultat før skatt52−262
Resultat etter skatt34−270
b2holding
Erik Just Johnsen
Nyheter
Finans
Børs