Opposisjonen mener Sanner kan kreve at Tangen selger seg ut av Ako

Nicolai Tangen må selge seg ut av Ako-systemet hvis han skal kunne tiltre som sjef fof oljefondet, mener opposisjonen på Stortinget.

MÅ SELGE: Det mener opposisjonen på Stortinget om Nicolai Tangen. Foto: Iván Kverme
Finans

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ser ingen annen utvei dersom Tangen skal kunne begynne i jobben som planlagt 1. september.

Partiene mener den juridiske vurderingen fra lovavdelingen gir finansminister Jan Tore Sanner rom for å stille slike betingelser.

– Finansministeren har full mulighet til å gripe inn og instruere om de konkrete betingelsene i ansettelsen. Det betyr at vårt syn er at finansministeren må gi klar beskjed om at Tangen må selge seg ut av Ako, ellers kan han ikke tiltre, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Mer konkret

Arbeiderpartiet har gitt uttrykk for at Tangen-ansettelsen ikke er forenlig med kravene som gjelder for å lede Oljefondet.

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik har understreket at de ikke kan ha noen formening om Tangens disposisjoner, men at hun personlig vanskelig ser noen annen utvei enn at han selger seg ut. Vurderingen fra lovavdelingen gir komiteen mulighet til en mer konkret innstilling, klargjorde hun etter at vurderingen forelå fredag formiddag.

– Det kan ha betydning til hva slags formulering de andre partiene vil være villig til å slutte seg til, sier hun.

Kravet om at Tangen skal selge seg ut, skal ikke ha vært del av de konkrete formuleringene i innstillingen, skriver Aftenposten. Politikerne fra samtlige partier sier det er et mål å finne frem til en bredest mulig enighet om teksten.

Må finne balansen

Samtidig er opposisjonen opptatt at innstillingen må være tydelig nok. MDGs Une Bastholm sier det gjelder å finne en balanse mellom det de mener og hvor konkrete de kan være i bestillingen av finansministerens oppfølging overfor Norges Bank.

– Det er et dilemma. Det talerommet jeg er forventet å ha, på vegne av befolkningen, er større enn det jeg formelt har i en innstilling, sier hun.

Finanspolitikerne har vært nøye med å presisere at de fra Stortingets side ikke kan komme med krav overfor oljefondssjefen, og at de hverken tilsetter eller avsetter ham.

Men de gir uttrykk for at det etiske regelverket til Norges Bank gjør det umulig å forene eierskap i hedgefondet med jobben som oljefondssjef. Det må Sanner forholde seg til og videreformidle, mener partiene.

Kan ikke se annen løsning

– Vi kan ikke se noen annen løsning enn det. Det har vi pekt på før også, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Men det er hovedstyret i Norges Bank og finansministerens ansvar å finne en løsning for at man fjerner de interessekonfliktene som ligger der, og det forventer vi nå skjer, sier han, og understreker løsningen må innebærer en endring i realitetene i saken.

oljefondet
nicolai tangen
stortinget
norges bank
opposisjonspartiene
ap
sv
sp
jan tore sanner
Nyheter
Finans