Ole-Eirik Lerøys investeringsselskap har bikket en milliard kroner i egenkapital

Formuen til styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi fortsetter å ese ut og ved utgangen av fjoråret var Framar-konsernets egenkapital på nesten 1,1 milliarder kroner.

I PLUSS: Mowi-styreleder Ole-Eirik Lerøy dro nytte av et sterkt fjorår for oppdrettsgiganten og kunne innkassere et overskudd på 126 millioner kroner i investeringsselskapet Framar. Foto: Heiko Junge
Finans

Ole-Eirik Lerøy gjorde et klokt valg da han valgte å takke ja til å bli styreleder i Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag, tilbake i 2010. På det tidspunktet hadde investeringsselskapet Framar en bokført egenkapital på 224 millioner kroner.

Når man er styreleder i et John Fredriksen-selskap blir man premiert for god resultater og motsatt for svake resultater. Og siden Mowi har gått som en kule på Oslo Børs har Lerøys verdier skutt i været.

Den bokførte egenkapital i Framar-konsernet var på nesten 1,1 milliard kroner ved utgangen av fjoråret, hvorav store deler av verdiene følgelig er investert i Mowi.

I fjor ga Mowi en avkastning på 30 prosent gjennom kursstigning og utbytter. Det var med på å bidra til at Lerøy kunne innkassere et overskudd på 126 millioner kroner.

Kursfall

Coronakrisen har imidlertid gjort et solid innhugg i Mowi, og siden årsskiftet er aksjen ned snaut 22 prosent. Lerøy eier 1,5 millioner aksjer og 750.000 opsjoner i oppdrettsselskapet.

Etter fredagens sluttkurs er Lerøys aksjepost verdsatt til 267 millioner kroner, mens opsjonene har en verdi på 134 millioner kroner i dag.

Framar

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter11,58,9
Driftsresultat−1,27,2
Resultat før skatt127,2150,2
Årsresultat126,3147,8

I fjor tok Lerøy-familien ut et utbytte på 30 millioner kroner. Ole-Eirik Lerøy eier snaut 59 prosent av aksjene i Framar, mens konen Eva Løkeland Lerøy sitter på 27 prosent. Resten av aksjene eies av barna Marie og Ina.

Ved utgangen av fjoråret eide Framar-konsernet markedsbaserte aksjer for 615 millioner kroner, mens obligasjonsporteføljen var verdsatt til i overkant av 45 millioner kroner. 

Pengene forvaltes gjennom Profond, som styres av Eva Løkeland Lerøy. Ifølge deres hjemmesider gjøres det investeringer innen sjømat, shipping, olje/oljeservice, turisme, finans og eiendom. Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen er investeringsdirektør. 

ole-eirik lerøy
framar
mowi
Nyheter
Finans
Børs