Storebrand ekskluderer oljegiganter fra investeringsporteføljen

Strammer samtidig inn klimakravene.

Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand. Foto: Storebrand
Finans

Storebrand vil øke tempoet i det grønne skiftet og strammer inn kravene til alle investeringer i en ny klimastrategi, melder selskapet i en pressemelding mandag. 

En av konsekvensene er at to av verdens største energiselskaper, Exxon Mobil og Chevron, i tillegg til Basf, Rio Tinto og Southern Company, ekskluderes fra alle Storebrands fond på bakgrunn av lobbyvirksomhet mot Parisavtalen.

–  Vi har som mål å være en ledende leverandør av bærekraftige investeringsløsninger. Med denne strategien styrker vi alle verktøyene vi som investor har til rådighet. Med en innstramming av kriteriene for eksklusjoner, større investeringer i løsninger og en mer aktiv rolle overfor selskaper kan vi bidra til endring, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

– Investorene må flytte kapital til selskaper som leverer løsninger på klimakrisen, følger Saugestad opp med. 

Selskaper Storebrand ekskluderer som følge av den nye strategien:

Selskapene som ekskluderes under Storebrands nye miljøstrategi. Foto: Storebrand

Påvirkningskraft

Klimastrategien innebærer en styrket satsing på aktivt eierskap, ikke bare overfor produsentene av fossil energi, men også overfor storforbrukere av energi, som industriselskaper med store utslipp.

Storebrand skal ha netto null i klimagassutslipp fra sine investeringsporteføljer senest innen 2050.

Noen av de direkte konsekvensene av den nye strategien er at 27 selskaper ekskluderes, fem selskaper som følge av lobby-virksomhet og ytterligere 22 på grunn av investeringer i virksomhet relatert til kull og oljesand.

Pr. i dag er rundt en tredel av alle Storebrands investeringer fossilfrie. 

storebrand
Nyheter
Finans
Børs