Forbrukerrådet mener Landkreditt Forvaltning kanskje ikke har livets rett

Forbrukerrådet viste Landkreditt at de hadde tatt seg grovt betalt for å forvalte bøndenes penger. Nå ber de kundene kreve tilbakebetaling.

IKKE LIVETS RETT: Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, mener Landkreditt kanskje ikke bør drive med forvaltning hvis de må ta seg ekstra betalt fra kundene fordi de er så små. Foto: Kjell Håkon K. Larsen
Finans

– Møtet hadde likhetstrekk med et julebord der konsernsjefen holdt en festtale der han snakket om viktigheten av samfunnsansvar og god kundepleie. Så gikk det over til å handle om banken hadde behov for å rettferdiggjøre seg selv. Til slutt handlet det mest om å komme seg derifra med verdighet, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Fredag hadde Forbrukerrådet oppvaskmøte med Landkreditt som i årene 2006 til 2015 hadde belastet fondskundene i banken 1,25 prosent for ren indeksforvaltning. Bransjestandarden for denne typen aksjeforvaltning hadde da ligget på mellom 0,30 og 0,50 prosent, mens kun aktivt forvaltede fond tok honorarer på nivå med det Landkreditt tok for indeksforvaltning.

Forbrukerrådet ønsket at banken selv skulle innse urimeligheten de hadde utsatt kundene for. Men hos Landkredittsjefen, Ole Laurits Lønnum, følte de det ikke var noen selvkritikk å hente.

Oppfordrer kundene

– Vi sto veldig langt fra hverandre, og vi opplevde ikke at Landkreditt har noe ønske om å ta samfunnsansvar eller bygge godt forhold til fondskundene, sier Jensen.

Landkreditt argumenterte med at de er så små og at de trenger høyere kostnader enn andre
Jorge Jensen, Forbrukerrådet

Han legger imidlertid til at han følte banken forsto Forbrukerrådets faglige argument. Likevel tror han ikke det kommer til å skje noe.

– Ihvertfall ikke fra Landkreditts side. Med mindre kundene vil ta det videre, da.

– Bør kundene fremme et krav?

– Ja, jeg vil tro kundene har bedre sjanse til å få ledelsen i Landkreditt på glid. Forbrukerrådet ble blankt avvist. Møtet bragte oss ikke nærmere. Argumentene ble ikke tillagt vekt, men kanskje kundene kan få banken til å se annerledes på saken, spør Jensen.

GA IKKE ETTER: Konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt fremholdt at banken måtte ta seg godt betalt fordi de var så små, og ville ikke tilbakebetale fondshonorar til kundene. Foto: Bjørn H. Stuedal

Har ikke livets rett

Med seg i møtet hadde Forbrukerrådet prishistorikk fra sammenlignbare aksjefond som Landkreditt Aksje Global. Indeksfondene fondet naturlig kunne sammenlignes med hadde i alle årene fra 2005 til 2015 et forvaltningshonorar på mellom 0,3 og 0,5 prosent med unntak av ett indeksfond, Holberg Global Index, men dette ble nedlagt i 2012.

– Landkreditt argumenterte med at de er så små og at de trenger høyere kostnader enn andre. Det bringer spørsmålet om vi trenger slike aktører. Hvis dette er konsekvensen av at man er liten bør man ikke tilby fond selv om man er en bank, sier Jensen.

Tidligere har Landkreditt argumentert med at det i dokumentasjonen til fondet fremgikk at Landkreditt Aksje Global skulle være et indeksfond, og at ingen dermed kan ha følt seg lurt.

– Prisen på fondet danner også forventning om hva kundene får, sier Jorge Jensen, som viser til at Dine Penger i sine oversikter oppførte fondet som et aktivt forvaltet fond.

6 millioner feilbelastet

Han er likevel usikker på om det blir kundestorm mot Landkreditt.

– For den jevne kunde er det noe som går over hodet på dem. Det så vi i søksmålet mot DNB  ikke mange som lot seg engasjere, men det var noen som var på ballen, sier han.

I DNB-saken handlet det om 350 millioner kroner i for mye belastet forvaltningshonorar Landkreditt-fondet har hatt en forvaltningskapital på bare 80 millioner. Gitt at de har tatt 0,75 prosent for høy pris gir det 600.000 i året over ti år slik at man snakker om 6 millioner kroner.

Landkreditt Forvaltnings adm. direktør, Per-Erling Mikkelsen, har gitt følgende kommentar:

«Vi har hatt et godt og konstruktivt møte med Forbrukerrådet, hvor vi la frem våre synspunkter basert på relevant produktinformasjon og historikk. Samtidig ga Forbrukerrådet oss innspill som vi naturligvis vil gå igjennom og diskutere internt. Slik saken står nå, har vi derfor ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunkt».

landkreditt
forbrukerrådet
jorge jensen
per-erling mikkelsen
ole laurits lønnum
Nyheter
Finans