Olsen og Tangen møter pressen etter krisemøte

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen vil klokken 19 gjøre rede for utfallet av krisemøtet i bankens hovedstyre.

INGEN EIERINTERESSER: Påtroppende sjef for oljefondet selger seg ut av AKO Capital. Foto: NTB Scanpix
Finans

Klokken 14 mandag begynte møtet i Norges Banks lokaler i Oslo sentrum. Tre og en halv timer senere varslet sentralbanken at utfallet av møtet ville bli presentert på en pressekonferanse klokken 19.  

Samtidig med pressekonferansen offentliggjorde Norges Bank et brev til Finansdepartementet om den reviderte avtalen med Nicolai Tangen.

Selger seg ut av AKO Capital

På pressekonferansen blir det kjent at Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Det betyr at Tangen ikke lenger vil ha noen eierinteresse i AKO Capital, og det vil gjelde for all fremtid.

Videre blir det kjent at Tangen vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at Tangens midler blir plassert som bankinnskudd. Tangen forteller at han har omtrent 5 milliarder kroner som vil plasseres i banken.

– Ingen tvil om hvilken hatt jeg har på nå, sier påtroppende oljefondsjef Tangen.

Tangen forteller at han ikke ville søkt på jobben dersom han visste at han kom til å havne i dagens situasjon. Han presiserer likevel at han aldri har hatt mer lyst på jobben etter å møtt alle de ansatte.

– Jeg har aldri vært i nærheten av å trekke meg fra det her. Jeg har ikke tenkt på det ett sekund, men det er fair å si at Øystein skylder meg en øl liksom, avslutter Tangen. 

– Jeg mener at avtalen var temmelig klokkeren, men ser at stortinget ikke deler det samme synet, sier Tangen om den tidligere avtalen han har inngått. 

Han har likevel forståelse for at stortinget ikke deler hans syn.

Tidligere på dagen var hovedstyrets medlemmer som ble møtt av pressen utenfor banken, tause.

Fredag opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen at Tangen ville delta i møtet, men han ble ikke observert på vei inn i bygningen mandag ettermiddag.

Sanner: Alvorlig sak

Møtet i Norges Banks hovedstyre kommer etter at Olsen og finansminister Jan Tore Sanner (H) møttes fredag i forbindelse med at Stortinget uttrykte bekymring for ansettelsesprosessen.

På en pressekonferanse etter møtet sa Sanner at ansettelsessaken er alvorlig og påvirker omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank.

Ifølge referatet fra møtet ga sentralbanksjefen uttrykk for at Norges Bank ønsker å etablere en løsning som sikrer stabile rammevilkår for styringen av oljefondet fremover. Han understreket samtidig at Norges Bank har inngått en bindende ansettelsesavtale med Tangen, og at det derfor er naturlig og nødvendig at de har dialog om saken med ham.

I møtet lovet Olsen videre å komme raskt tilbake til Finansdepartementet i etterkant av hovedstyrets møte.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Jobbes trolig langs flere linjer

Muligheten for et kompromiss er sentralt for å finne en løsning i ansettelsessaken.

Tangen har tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å selge seg ut av Ako-systemet. Men finanskomiteen på Stortinget har enstemmig kommet frem til at han ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømmet til oljefondet.

Ifølge Aftenposten jobbes det langs tre linjer for å finne en utvei som tilfredsstiller begge posisjoner:

 • Overføre eierskap i Ako Capital til Ako Foundation. Når han går ut av jobben i oljefondet, kan han tre inn styret i stiftelsen og få kontroll over eierposten.
 • Legge frem en ny utredning som viser at Tangens fondsandeler på Caymanøyene og i Irland er i tråd med Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet.
 • Utnevne en ny investeringsdirektør i oljefondet. Tangen vil dermed sitte ytterligere et steg unna oljefondets investeringer.

Kontroversiell ansettelse

Ansettelsen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen har den siste tiden vært gjenstand for intens politisk oppmerksomhet etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Tidslinje for Tangen-ansettelsen

 • 30. oktober i fjor ble det klart at Yngve Slyngstad (57), som har vært oljefondssjef i tolv år, går av.
 • 26. mars i år ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet. Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.
 • 11. juni ble det kjent at Norges Banks representantskap har sendt et brev til Stortinget om Tangen-avtalen. Representantskapet, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Brevet var bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag 11. august.
 • Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen. Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».
 • 11. august var det høring i Stortingets finanskomité på bakgrunn av representantskapets brev. Representantskapets leder Julie Brodtkorb kom med krass kritikk av Norges Bank under høringen. Risikoen for interessekonflikter når Nicolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, ifølge henne.
 • 18. august kom det en juridisk utredning gjennomført av det private advokatselskapet Arntzen de Besche. Ifølge den juridiske vurderingen har ikke Finansdepartementet instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef.
 • 21. august ble en ny juridisk vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling lagt fram som motsier den første konklusjonen. Ifølge lovavdelingens vurdering har finansminister Jan Tore Sanner (H) et visst handlingsrom overfor Norges Bank og kan gi generelle instrukser også når det gjelder ansettelsesforholdet til den nye oljefondssjefen.
 • Samme dag avga finanskomiteen sin innstilling i saken. Finanskomiteen støtter hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap og fastslår at den nye oljefondssjefen ikke kan ha eierskap som svekker tilliten til Norges Bank.
 • Hovedstyret i Norges Bank møttes mandag 24. august for å drøfte Tangen-saken.
 • 1. september skal Tangen etter planen tiltre som oljefondets sjef.
Kilde: NTB

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonflikter knyttet til Tangen ikke har vært ryddet av veien. Norges Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

Formelt er det Norges Bank som har ansvaret for å ansette ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanners mulighet til å instruere Norges Bank i saken har stått sentralt.

Etter en uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet fredag var finansministeren også klar på at hans departement har et noe større handlingsrom hva gjelder instruksjon enn det som i utgangspunktet var lagt til grunn, men at han håper å unngå å bruke dette.

norges bank
sentralbanksjef
øystein olsen
oljefondet
nicolai tangen
krisemøte
finansdepartementet
finansminister
jan tore sanner
ako capital
ako foundation
Nyheter
Finans
Børs