Milliardsmell for Thon - inntektene halvert for Thon Hotels

Thon Holdings rapport for første halvår er klar.

SMELL: For Olav Thon og Thon Holdings. Foto: NTB Scanpix
Finans

De seks første månedene har gitt inntekter på 2,5 milliarder kroner. Betydelig ned fra 3,3 milliarder kroner de seks første månedene av fjoråret.

Leieinntektene for Thon Eiendom var 809 millioner, kun to millioner lavere enn sist år. Losjiinntektene til Thon Hotels falt fra 1,1 milliarder til 514 millioner kroner. Reiselivsbransjen er hardt rammet av coronakrisen.

Resultat før skatt var negativt med 1,3 milliarder kroner for Thon Holding, mot pluss 1,3 milliarder kroner sist år. 

Egenkapitalen ved utgangen av juni var 31,1 milliarder kroner, opp fra 30,5 milliard sist år. Likviditetsreserve var ved halvårsskiftet 3.020 millioner kroner. 

«Thon Holding konsernet påvirkes i betydelig grad av dette (viruset), og deler av konsernets hotell- og serveringsvirksomhet har vært stengt i 1. halvår», skriver Thon Holding i rapporten.

Det selges også mindre på konsernets kjøpesentre og eiendommer. Thon Hotels hadde også et valutatap på 181 millioner kroner. 

«Konsernets eiendomsvirksomhet påvirkes ved at leietagere på kjøpesentrene måtte stenge virksomheten, og konsernets kjøpesentre i Sverige har mistet de norske kundene som følge av reiserestriksjoner», skriver selskapet.

thon holding
thon hotels
olav thon gruppen
thon eiendom
Nyheter
Finans
Børs