Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea: – En enorm risikovilje i markedet

Verdien av selskaper med ingen eller minimal inntjening har eksplodert i år, ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.

RISIKOVILLIGE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management mener vi heller har sett en enorm risikovilje i markedet, enn bare en grønn bølge. Foto: Iván Kverme
Finans

Interessen for grønne aksjer har eksplodert på Oslo Børs den seneste tiden med Nel og Quantafuel i spissen, hvor kursutviklingen har vært eventyrlig med en oppgang på henholdsvis 162 og 325 prosent siden årsskifte.

– Ser man samme trend i resten av verden?

– Hvis vi definerer grønne aksjer som ESG så er det ikke et klart mønster. Vi ser at de beste ESG-aksjene på MSCI World ESG Leaders-indeksen er opp akkurat det samme som hele markedet hittil i år. Ser man på USA og benytter S&P 500 finner vi ut at ESG-indeksen er opp 9,9 prosent, og dermed er noen prosentpoeng bedre enn det brede markedet, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.

Sterk trend

Ifølge investeringsdirektøren er situasjonen litt annerledes hvis man utelukkende ser på E'en i ESG, nemlig miljøaspektet. Der finnes det en indeks for alternativ energi, som er opp 42 prosent i år, hvor de største aksjene er Tesla, Vestas Wind og Eation AMetek.

– Jeg har også gjort en annen beregning der jeg har sett på alle aksjene i Bloomberg og plukket ut de som bruker ordet «renewable» (fornybart, red.anm.) i sin beskrivelse av selskapet. Der fant jeg 373 selskaper etter å ha ekskludert de med lav markedsverdi og upålitelige kursbevegelser, sier Næss, og fortsetter:

– Disse aksjene ga en uvektet avkastning på 27 prosent, så den grønne bølgen har vært sterk internasjonal også.

– Enorm risikovilje

For å kontrollere om avkastningen på grønne aksjer skiller seg betydelig ut har investeringsdirektøren funnet frem til alle selskapene i verden med en avkastning på minst 200 prosent i år.

– Det var snakk om 982 stykk, og det var overraskende mye metall og gruve, samt bioteknologiselskaper. Det får meg egentlig til å tro at vi heller har sett en enorm risikovilje i markedet enn bare en grønn bølge, sier han.

Det underbygges med en annen undersøkelse med investeringsdirektøren har gjort.

– Jeg har jobbet med å finne alle de selskapene som opp gjennom årene har hatt ingen eller minimal inntjeningen. Verdien av disse har eksplodert i år og jeg har sett på alle tilgjengelige selskaper over hele verden, sier Næss. 

nordea
robert næss
Nyheter
Finans
Børs