Olav Nils Sundes Color Line måtte grave dypt for å hente nytt obligasjonslån

Color Group hentet onsdag en halv milliard i et nytt, såkalt evigvarende obligasjonslån. Det Olav Nils Sunde-eide rederiet må betale 12,27 prosent årlig rente.

HAR OVERLEVD CORONAKRISEN: Kiel-fergen «Color Fantasy» seiler fortsatt i daglig rute mellom Hjortneskaien i Oslo og den nord-tyske havnebyen Kiel sammen med søsterskipet «Color Magic», men nå i såkalt cruisemodus, det vil si uten mulighet for passasjerene til å gå i land i Tyskland. Foto: NTB Scanpix
Finans

– Lånet legges ut til pari, men renten vil være i området 11 til 12 prosent pr. år, sa finansdirektør Bjørn Paulsen i Color Groups eierselskap ON Sunde til Finansavisen rett før meglerhusene satte kupongen til 12,27 prosent pr. år.

Hele fem meglerhus har jobbet med å skaffe mellom en halv og én milliard i et nytt obligasjonslån. Både DNB Markets, Arctic Securities, Danske Bank, Nordea og SEB deltok, og onsdag ettermiddag var bøkene fylt opp.

Lånet vil øke rederiets rentekostnader med drøye 60 millioner i året, og skal ifølge markedsaktører Finansavisen har snakket med ha vært relativt vanskelig å hente.

NYE PENGER: Color Group-eier Olav Nils Sunde. Foto: Glenn T. Walmann

Hybridkapital

Historisk sett har Color-skipene vært greie bidragsytere for Olav Nils Sunde, med et overskudd etter skatt på 1,6 milliarder kroner siden 2015. Det inkluderer imidlertid den statlige hyrerefusjonen som rederiet er berettiget til på grunn av den spesielle skatteordningen som gjelder for norske sjøfolk.

Men coronakrisen førte til at flere av skipene ble liggende i havn og at passasjertrafikken stanset over natten midt i mars. Det ledet til en massiv inntjeningskollaps. I første halvår var inntektene halvert og resultatet ble et underskudd før skatt på 756 millioner kroner.

– Lånets status vil være at det er hybridkapital og subordinert all annen gjeld, og vil kunne telle som egenkapital, sier Paulsen.

At det nye lånet på en halv milliard er strukturert som hybridkapital er neppe tilfeldig, siden rederiet har kapitalkrav på store deler av låneforpliktelsene.

Den rentebærende gjelden var ved utgangen av første halvår på 5,9 milliarder kroner, mens den bokførte egenkapitalen beløp seg til 1,33 milliarder kroner.

Ingen forfallsdato

«Problemet for hybriden er at dersom det går bra så er avkastningen på denne formen for egenkapital begrenset til 12,27 prosent pluss eventuell kursgevinst. Color Group er et fint selskap, men det har kjørt med mye gjeld de seneste årene og har havnet i en dårlig situasjon», sier en investor som takket nei til å delta i obligasjonslånet til Finansavisen.

Rederiet har mulighet til å innfri lånet etter fire og et kvart år, men har også anledning til å forlenge løpetiden.

– Det er ikke forfallsdato på lånet, men det vil være step- up på prisen etter 4,25 år. På dette tidspunktet har vi også en opsjon å kjøpe lånet tilbake til pari kurs, sier Paulsen.

Dersom Color Group ikke benytter seg av opsjonen vil den årlige kupongen økes med fem prosentpoeng, slik at renten øker til 17 prosent.

Flere markedsaktører Finansavisen har vært i kontakt med var skeptisk til at hybridkapital ble benyttet av frykt for konsekvensene dersom coronakrisen vedvarer. En aktør poengterer at selskapet kun skal oppdatere markedet hver sjette måned, noe som ikke er gunstig for en kreditor med mye usikkerhet.

Gjenåpner Sverige-ruten

Av presentasjonsmaterialet i forbindelse med obligasjonsutstedelsen fremgår det at Color Lines linje mellom Oslo og Kiel hadde et daglig gjennomsnitt på 892 passasjerer i den perioden skipene seilte i cruisemodus uten mulighet til ilandstigning i Kiel i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Dette er samme trafikkmønster som rederiet baserer seg på nå etter at Tyskland ble definert som rødt på grunn av smitteutviklingen i landet.

Rederiet opplyser i presentasjonen at det venter at alle de seks bil- og passasjerskipene i flåten vil være i trafikk fra slutten av september/oktober.

Color Line legger opp til at trafikken mellom Sandefjord og Strömstad skal gjenopptas om drøye to uker, fra 25. september, da «Color Hybrid» er tenkt satt inn i linjen igjen etter stans siden mars.

9. oktober er planen også å fase inn «Color Viking» i denne ruten med en overfartstid på to og en halv time fra Vestfold til Bohuslän.

Av de varslede kostnadskuttene på 250 millioner kroner med effekt fra og med neste år planlegges ifølge presentasjonsmaterialet 90 millioner effektuert på land og 70 millioner i organisasjonen ombord på skipene.

Ytterligere 90 millioner kroner skal spares på andre måter, uten at det er spesifisert.

color line
color group
olav nils sunde
bjørn paulsen
obligasjonslån
high yield-obligasjonslån
high yield
hybridkapital
Nyheter
Reiseliv
Finans
Børs