Formuesforvaltning har hyret inn megler for at ledelsen skal kunne selge seg ut

Den amerikanske investeringsbanken Houlihan Lokey jobber med å finne nye eiere til Formuesforvaltning. Bakgrunnen er at ledelsen skal kunne selge seg ut.

SER POTENSIAL: En amerikansk investeringsbank jobber med salg av aksjer i Formuesforvaltning, men Ole Jacob Sunde avviser at han vil selge. Foto: Iván Kverme
Finans

I 2000 startet Ole Jacob Sunde Formuesforvaltning etter å ha solgt Industrifinans til ABN Amro for 820 millioner. Grunnlaget var forvaltning av egne og bekjentes penger. I tillegg bidro Lotto-vinnere gjennom en egen rådgivningsavtale gjennom Norsk Tipping.

I fjor passerte forvaltningen 81 milliarder kroner i selskapet, og nå jobbes det på nytt for å få solgt forvaltningsimperiet. Fra flere kilder får Finansavisen opplyst at den amerikanske investeringsbanken Houlihan Lokey har i oppdrag om å finne nye eiere til selskapet som sist det var i markedet hadde en prising på 1,25 milliarder kroner. Selskapets største eiere er Ole Jacob Sunde med direkte eierandel på 32 prosent, mens Petter Neslein står med 31.

Megler: Houlihan Lokey

– Houlihan Lokey jobber med å selge Formuesforvaltning. Det er kjent i M&A-miljøet, sier én høytstående kilde i en sentral norsk finansinstitusjon til Finansavisen.

– Det er en amerikansk investeringsbank som har mandat om å selge Formuesforvaltning, sier en annen kilde knyttet til et annet M&A-miljø.

Vedkommende kan også rapportere at det er Houlihan Lokey som har fått mandatet om å selge Formuesforvaltning.

I SPILL: Harald Troye er ny styreleder i Formuesforvaltning, og jobber for å få inn nye eiere i selskapet. Foto: Stig B. Fiksdal

Ytterligere kilder flere kilder hevder å kjenne til at det er startet en salgsprosess om Formuesforvaltning nå.

Ole Jacob Sunde er imidlertid klar på at han ikke ønsker å selge.

– Nei. Jeg ser stort potensial i Formuesforvaltning, sier han, men henviser videre til ny styreleder, Harald Troye.

Troye: Styrke eierstrukturen

Harald Troye bekrefter opplysningene om at Formuesforvaltning har engasjert amerikanerne. 

«Det stemmer at Formuesforvaltning har engasjert en rådgiver (Houlihan Lokey) som skal bistå oss med å styrke eierstrukturen i selskapet. Formuesforvaltning har de siste årene har hatt en god utvikling. Kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning har økt med 50 prosent de siste fire årene, fra ca. 60 til ca. 90 milliarder kroner. Vi ser også fremover et stort potensial for våre tjenester i et marked som er i vekst i Norden», skriver Troye i en e-post.

«Det legges nå en plan frem til 2025, der vi skal levere enda bedre og flere tjenester til kundene, vokse videre i Sverige samt vurdere ytterligere ekspansjonsmuligheter. Formuesforvaltning ønsker derfor å styrke eierstrukturen i selskapet slik at den best mulig kan støtte vårt arbeid med å levere enda bedre tjenester til kundene de kommende årene», skriver han før han legger til at prosessen også har sammenheng med at ledelsen skal kunne selge seg ut av selskapet.

«Bakgrunnen for at det nå kan skapes en likviditet i aksjen går tilbake til 2016/17. Da ble det gjennomført en MBO hvor ledende ansatte kjøpte en større aksjepost gjennom selskapet Phoenix Management AS. I den sammenheng ble det avtalt at det skulle legges til rette for at de skulle kunne realisere investeringen innen 2021. Formuesforvaltning har helt siden oppstart hatt ansatte på eiersiden og slik vil det også være fremover. Formuesforvaltnings fremtidsutsikter er svært gode. Ledelse og ansatte ønsker å være med videre på eiersiden. Det samme gjelder for de øvrige aksjonærene i Formuesforvaltning».

Troye bekrefter dog at det nå letes etter kjøpere til ledelsens aksjer i selskapet.

1,5 milliarder?

Slik forklarer Troye at likviditeten i aksjen skal oppnås: 

«Ved at ny aksjonær kjøper aksjer som er til salgs fra Phoenix Management skapes det likviditet i aksjen. Det er mao snakk om aksjene til Phoenix. Det er dog viktig å for oss at ledelsen og ansatte fortsatt er med på eiersiden. Det er det et ønske om også i fortsettelsen».

Sist det pågikk en salgsprosess rundt Formuesforvaltning var i 2017. Dengang solgte Storebrand sin eierpost på 20,8 prosent til Phoenix Management, som eies av ledelsen i Formuesforvaltning, men også i stor grad Petter Neslein og Ole Jacob Sunde via preferanseaksjer som skal løses inn.

Kjøpet skjedde til en pris på 250 millioner kroner, hvilket priset hele Formuesforvaltning til 1,2 milliarder kroner.

Året før forsøkte Petter Neslein å selge sin eierpost i Formuesforvaltning. Da hadde Formuesforvaltning 56 milliarder under forvaltning, og dengang ble det spekulert i verdier for over én milliard.

Dyr i drift

I fjor passerte Formuesforvaltning 81 milliarder i forvaltningskapital. Verdien er følgelig ikke mindre i dag, men både da og nå kan skyhøye kostnader være med å trekke verdien av Formuesforvaltning ned. Selskapet opplevde for første gang en marginal nedgang i inntektene i fjor, mens driftsresultatet falt fra 100 til 93 millioner, mens bunnlinjen falt fra 100 til 87 millioner.

Siden det har volumet økt, men margin og inntektsvekst bremset opp. Hvis man bruker multipler fra nevnte hendelser snakker vi i dag ihvertfall om 1,5 milliarder.

Høye rådgiverlønninger i form av akontohonorar av inntjeningen på hver kunde hevdes av flere å trekke ned verdien av selskapet. Flere peker på at problemet ikke vil bli mindre som følge av generelt marginpress i bransjen, ytterligere press som følge av Mifid-regler, krav til gjennomsiktighet og et generelt lavt rentenivå.

Det er ikke kjent hvem som er aktuelle kjøpere. Enkelte trekker frem Söderberg & Partners der KKR i fjor tok 50 prosent eierskap. Söderberg har allerede tatt et steg inn i Norge gjennom eierskap i Forvaltningshuset.

formuesforvaltning
ole jacob sunde
harald m. troye
kkr
Nyheter
Finans