Bård tjente mer enn Vegard Ylviksåker

Underholdningsbrødrene Vegard og Bård Ylviksåker tjener gode penger med sine selskap. Mest fikk lillebror Bård inn sist år.

KJENDISDUO: Brødrene Vegard Ylvisåker (t.v) og Bård Ylvisåker er kjent fra TV- og underholdningsbransjen. Foto: NTB Scanpix
Finans

Storebror Vegard Ylviksåkers selskap Feelfood hadde totale inntekter på 7,5 millioner kroner i 2019, en oppgang på 0,2 millioner kroner fra fjoråret. Kostnadene i selskapet til 41-åringen kom inn på 2,5 millioner, også det opp 0,2 millioner kroner fra 2018. 

Driftsresultatet ble 5 millioner, likt med året før. Mens Vegard Urheim Ylviksåkers årsresultat ble drøyt 4 millioner kroner, marginalt lavere enn året før. Han tok hele overskuddet ut i utbytte. Vegard Ylviksåker tok også ut lønn på 618.000 kroner.

Lillebror Bård Ylviksåker hadde inntekter på 7,7 millioner kroner i 2019, opp 0,4 millioner kroner fra 2018 og 0,2 millioner kroner mer enn storebror Vegard. Kostnadene i selskapet Moviebox var på 3,5 millioner kroner, mot 3,3 millioner sist år. 

Driftsresultatet til Bård Ylviksåker kom inn på 4,2 millioner kroner, 0,2 millioner høyere enn i 2018. Resultat etter skatt endte på 3,3 millioner, marginalt høyere enn året i forveien. Også 38-åringen tok hele overskuddet til utbytte. Den kortsiktige gjelden til Moviebox økte fra 4,5 til 4,9 millioner kroner. 

Både Vegard og Bård skriver i årsrapporten at deres bransje er tøft rammet av coronakrisen i år, men at deres selskap er lite rammet, da deres selskap får penger fra faste kontrakter.

Bård Ylviksåker
vegard ylvisåker
Nyheter
Finans