Margaret Boel Garmann putter alt i fond

En av Norges rikeste kvinner, Margaret Boel Garmann i Oslo, lastet opp med aksje- og obligasjonsfond for nesten 3,5 milliarder kroner i fjor.

FRA BANKINNSKUDD TIL AKSJEFOND: Garmars styreleder, Margaret Boel Garmanns fetter Berge Garmann Velde (bildet), opplyser at kontantoppgjøret for aksjene i Awilhelmsen gradvis ble faset inn i aksjefond i løpet av 2019. - Vi har brukt god tid på dette, sier han. Foto: Privat
Finans

– Vi har lagt en strategi og er komfortable med å være i fond. Der oppnår vi en grei diversifisering, sier styreleder Berge Garmann Velde i Boel Garmanns investeringsselskap Garmar Holding til Finansavisen.

For vel halvannet år siden kom Margaret Boel Garmann (64) til enighet med sine fettere Alex,  Bent Christian og Peter Preben Wilhelmsen om å selge seg ut av det felleseide familieselskapet Awilhelmsen. Kontantoppgjæret for eierandelen hennes på vel 25 prosent lød på 3,6 milliarder kroner.

Av fjorårsregnskapet til Garmar Holding fremgår det at investeringene i fjor kom opp i 3.450 millioner kroner. Ved årsskiftet satt Garmar Holding med 3.663 millioner kroner i aksje-, obligasjons-, rente- og hedgefond, hvorav 30 prosent i norske aksjefond.

Gradvis innfasing

Garmann Velde sier at mange av investeringene er gjort i fond som drives fra Norge, men som investerer bredt også i utlandet.

Dermed er hele oppgjøret for medeierskapet i Awilhelmsen-gruppen omgjort til fondsandeler, mens vel 76 millioner kroner gjensto på bankkontoen pr. 31. desember i fjor. Verdioppgangen på fondsinvesteringene var i fjor på 60,8 millioner kroner.

Styrelederen sier at midlene ble faset inn i aksjefond gradvis gjennom hele fjoråret: – Vi har brukt god tid på dette, sier han.

Garmar kan ifølge årberetningen eie og forvalte aksjer og fast eiendom og delta i øvrig næringsvirksomhet. Forretningskontoret ligger i Oslo, mens Garmar eier en eiendom på Kaldnes i Tønsberg.

Oppgjøret for Awilhelmsen-aksjene preger naturlig nok fjorårsregnskapet, som viser et resultat på 3.410 millioner kroner.

Styrebonus

Eieren og styret; Margaret Boel Garmann - som også er daglig leder - Berge Garmann Velde, som er styreleder, Gunnar Rydning og Petter Haglund bevilget seg en bonus på tilsammen 31,5 millioner kroner etter at avtalen om aksjesalget var på plass. Garmann Velde vil ikke si noe om hvordan beløpet er fordelt.

Deler av driftskostnadene i fjor medgikk til å betale eksterne rådgivere som bisto i prosessen i forbindelse med salget av Awilhelmsen-aksjene. Garmann Velde vil ikke opplyse hvem som ble hyret inn og hva de fikk betalt.

Det er også utbetalt et aksjeutbytte på 66 millioner kroner.

«Morselskapet/konsernet er solid fundert», fastslår styret. Den bokførte egenkapital er da også på hele 3.879 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 99,6 prosent.

Det er status etter at Garmar i fjor gjennomførte transaksjonen i Awilhelmsen, omplasserte verdiene i fondsandeler og innløste et restlån i DNB i datterselskapet Kaldnes K1 på 42,7 millioner kroner.

Awilhelmsen finansierte aksjekjøpet med å selge 4,8 millioner aksjer i Royal Caribbean Cruises - RCL - noe som bragte gruppens eierandel i cruisekjempen ned fra 14 til 12 prosent. 

Eide en drøy fjerdedel

Gjennom Gambaco - i dag Garmar - eide avdøde skipsreder Gjert Wilhelmsens datter 25,8 prosent i Awilhelmsen etter at broren, Anders Chr. Wilhelmsen og hans familiegren, solgte seg helt ut av familieholdingselskapet ved utgangen av 2016.

Anders Chr. Wilhelmsens selskap Watrium cashet i to runder inn cirka 2 milliarder kroner på sin eierpost.

Det tilsvarte etter Finansavisens beregninger en rabatt på vel 50 prosent av den underliggende verdijusterte egenkapitalen i selskapet på det aktuelle tidspunktet. Trolig har rabatten ligget i samme størrelsesorden for søsteren.

Etter salget er avdøde skipsreder Arne Wilhelmsens familiegren ved sønnene hans Arne Alexander (Alex), Bent Christian og Peter Preben Wilhelmsen eneeiere av Awilhelmsen.

På spørsmål i februar i fjor om hva Margaret Boel Garmanns selskap skulle bruke milliardene til, svarte Garmann Velde: «Vi har ikke noen klare planer om det. Dette er ting vi må arbeide grundigere med fremover. Her vil vi også lene oss på våre rådgivere», sa han, og utelukket ikke at man kunne investere sammen med Awilhelmsen.

«Det er også en mulighet, for vi skilles absolutt som gode venner», sa styrelederen da.

GARMAR HOLDING

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter3.476,6187,7
Driftsresultat3.375,2169
Resultat før skatt3.415,3169,8
Årsresultat3.410,1168,8
Bokført egenkap.3.8792.514,2
Omløpsmidler3.740,3252,2
garmar holding
margaret boel garmann
berge garmann velde
awilhelmsen
alex wilhelmsen
peter preben wilhelmsen
bent christian wilhelmsen
anders chr. wilhelmsen
gambaco
arne wilhelmsen
gjert wilhelmsen
Nyheter
Finans