Finanstilsynet: – Kritikkverdig

Tilsynets vurdering er at måltallet er egnet til å villede, og at det strider med ESMA-retningslinjer.

Publisert 10. sep. 2020 kl. 18.54
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 210 ord
VIL FORTSETTE BRUKEN: Axactor, her ved adm. direktør Johnny Tsolis. Foto: Axactor

Finanstilsynet opplyser torsdag at det ikke har funnet grunnlag for å pålegge Oslo Børs-noterte Axactor AXA å bytte ut resultatmålet «gross revenue».

Tilsynet slår imidlertid fast at det er «kritikkverdig» at Axactor vil videreføre denne praksisen i sin videre finansielle rapportering.

Vurderingen foreligger nå etter at tilsynet har gjennomgått visse forhold i Axactors årsrapport for fjoråret, særlig bruken av måltallene «gross revenue», «cash EBITDA» og «estimated remaining collection».

Tilsynet mener bruken av «gross revenue» er egnet til å villede og i strid med paragraf 22 i ESMAs retningslinjer for alternative resultatmål, mens Axactor på sin side har informert Finanstilsynet om at selskapet vil benytte denne benevnelsen videre.

Den ble også benyttet i Axactors halvårsrapport fra 23. juli i år.

– Bør endre benevnelsen

«Det er frivillig å benytte alternative resultatmål i finansiell rapportering, og Finanstilsynet legger til grunn at foretaket fullt ut etterlever retningslinjenes krav til opplysninger og presentasjon for de måltallene som benyttes», heter det fra tilsynet etter Axactor-kontrollen.

«Finanstilsynets vurdering er at foretaket bør endre benevnelsen Gross revenue eller justere måltallets innhold dersom foretaket velger å benytte måltallet i fremtidig finansiell rapportering», heter det videre.

Største aksjonær i Axactor er John Fredriksens Geveran Trading med 31,9 prosent. Torstein Tvenge eier 5,39 prosent, inkludert eierskap via Titas Eiendom.