Verdiløft hos Dyvi vises ikke

Jan Frederik Dyvi tjente nær 60 millioner kroner i Dyvi Invest ifjor. Men bare 14,2 millioner kroner vises i regnskapet.

KABELLEGGER: «Cable Innovator» er spesialbygget i Finland for å kunne legge fiberoptiske kabler på havbunnen. Dyvi Invest er medeier i skipet gjennom dattrselskapet Dyvi Cable Ship II, mens Fearnley Finans står for forretningsførselen. Foto: Global Marine Systems
Finans

I løpet av 2019 steg verdien av Dyvis plasseringer i aksjer  og aksjefond med 45,4 millioner kroner, tilsvarende 34,7 prosent, til 176,2 millioner kroner.

Verdioppgangen er imidlertid ikke inntektsført og kortsiktige aksjer og aksjefond vurdert til kostpris, mens selskapet tidligere har lagt markedsverdien til grunn.

Endret regnskapsprinsipp

«Det er en endring i regnskapsprisnipp fra tidligere benyttet markedsverdi og medfører en resultateffekt på 45,4 millioner kroner i redusert resultat i 2019», fremgår det av en noteopplysning i regnskapet.

Med en tilsvarende justering i balansen, og korrigering for at 43,3 millioner kroner av gjelden er penger som selskapet skylder Dyvi, ender den reelle egenkapitalen ved årsskiftet opp i vel 358 millioner kroner.

Gjennom Dyvi Invest forvalter Jan Frederik Dyvi sin del av formuen etter delingen av Dyvi Holding i 2006. Faren, Jan Erik Dyvi, overførte da verdiene til neste generasjon; sønnen Jan Frederik og døtrene Alexandra, Annette og Emmy.

VELKJENT SYN: Buksér og Bergings røde slepebåter har oppdrag flere steder langs norskekysten. Dette bildet er tatt ved innseilingen til Bergen i september i fjor. Foto: Anders Horntvedt

Var pioner

Jan Erik Dyvi var en pioner i moderne bilskipsfart og bygde sitt første roll on/roll off-bilskip på tidligere Trosvik mek. Verksted i Brevik. Han etablerte også en betydelig virksomhet i riggbransjen gjennom boreentreprenøren Dyvi, som senere ble overtatt og innlemmet i Smedvig i Stavanger.

Bortsett fra en eierandel i kabelleggingsskipet «Cable Innovator», som er utleid på en bareboat-kontrakt til selskapet Global Marine, er det lite operativ shippingvirksomhet igjen i selskapet. Eiendelene i Dyvi Invest ligger i dag i all hovedsak aksjer og fondsandeler.

Det nærmeste man kommer shipping utenom «Cable Innovator» er aksjeposten på 7,4 prosent som Dyvi eier i slepebåtrederiet Buksér og Berging.

Blant de finansielle plasseringene er vel 2,8 millioner aksjer i B2 Holding, en drøy million aksjer i Protector Forsikring og 100.000 aksjer i rederiet Klaveness Combination Carriers. Så langt i år har B2 Holding-aksjen falt med 33,2 og Protector Forsikring med 12,6 prosent.

– Privat selskap

Jan Frederik Dyvi er også aksjonær i transportbedriften Torghatten, der Dyvi Invest har vel 150.000 aksjer, og sitter med en post på cirka 26.000 aksjer i konsulentselskapet Bouvet.

I Torghatten-konsernet i Brønnøysund inngår ferger, hurtigbåter, busser og Widerøe. Basert på siste omsetningskurs på OTC-listen er Torghatten-posten alene verdt 20,5 millioner kroner.

Etter fjoråret er det besluttet et utbytte på 16,26 millioner kroner.

Jan Frederik Dyvi vil ikke kommentere fjorårsregnskapet og nøyer seg med å vise til tallene som fremgår der:

– Dette er et privat selskap. Vi leverer våre tall til Brønnøysund slik vi skal, og ut over det ønsker jeg egentlig ikke å tilføye så mye, sier han til Finansavisen.

DYVI INVEST

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter43,968,7
Driftsresultat14,6−19
Resultat før skatt14,2−19,1
Årsresultat14,2-19.1
Bokført egenkap.269,7271,8
Omløpsmidler238,8221,5
jan frederik dyvi
jan erik dyvi
torghatten
protector forsikring
b2holding
cable innovator
fearnley finans
Nyheter
Finans