Investorene gjør comeback i kapitalmarkedene

Etter at kapitalmarkedene bråstanset i mars og april, trodde Nordeas investeringsbank-sjef Philip Asp det ville ta lang tid før investorene var tilbake. Men nå er det stor interesse for både aksjer og gjeld, melder han.

HØSTBOOM: – Det har vært et dramatisk skifte i sentimentet hvis man sammenligner mars og september, stemningen er som natt og dag, sier Philip Asp, leder for investeringsbanken i Nordea i Norge.  Foto: Iván Kverme
Finans

– Vi har sett et stort stemningsskifte fra i vår, med nesten full stopp i kapitalmarkedene i mars og april mens det nå er sterk interesse fra investorene, både for aksjer og gjeld. Vi så allerede i juni at stemningen snudde, men aktiviteten har økt enda mer i august og utover i september, sier Philip Asp, leder for investeringsbanken i Nordea i Norge.

Etter at aksjemarkedene stupte og kapitalmarkedene mer eller mindre stengte da coronakrisen slo inn for fullt i vår, trodde Asp det ville ta lengre tid før utviklingen snudde. Men nå er aktiviteten tilbake for fullt, ifølge ham.

– Det har vært et dramatisk skifte i sentimentet hvis man sammenligner mars og september, stemningen er som natt og dag, mener Asp.

Rekordhøyt nivå

Da Finansavisen pratet med ham i februar kunne Nordea melde om en svært god start på året. En måned senere var bildet et helt annet, og Asp beskrev aktiviteten i obligasjonsmarkedet som «nesten ubetydelig». Men nå er investorene tilbake, og er villige til å putte penger i alt fra aksjeemisjoner til høyrenteobligasjoner.

– Hittil i år har vi hatt cirka 30 milliarder kroner i aksjeemisjoner gjennom Oslo Børs og Merkur Market. Det synes jeg er imponerende med tanke på at markedet mer eller mindre var stengt store deler av første halvår, sier Asp.

– Vi har hatt over 80 ECM-transaksjoner siden årsskiftet, noe som er et rekordhøyt nivå, forteller han.

Til sammenligning viser tall fra Aksje Norge at det i fjor ble hentet rundt 50 milliarder kroner i emisjoner her hjemme, enten i forbindelse med børsnoteringer eller til allerede børsnoterte selskaper.

I high yield-delen av obligasjonsmarkedet har det vært tre ganger så høyt volum så langt i tredje kvartal som i hele andre kvartal, der aktiviteten jo var svært redusert. 

Det er imidlertid ikke bare Nordea som merker at pilene peker oppover. Da Carnegie nylig la frem tall for første halvår kunne Christian Begby, sjef for investeringsbankens norske virksomhet, fortelle om sjeldent høy aktivitet, og at han venter større fart også for høyrente-obligasjoner. 

Grønt og Merkur Market

Men selv om det generelt er stor investeringsvilje, peker enkelte områder seg ut.

– En hovedtrend i alle sider av kapitalmarkedet er ESG-relaterte transaksjoner, det være seg grønne selskaper eller grønne obligasjoner. Flere investorer er interesserte og ordrebøkene er større, det gir ofte bedre vilkår. Cirka 25 prosent av alle høyrenteobligasjoner gjort i Norden etter sommeren er grønne, forteller Asp.

I tillegg er det større interesse for Merkur-listing fremfor en tradisjonell børsnotering.

– Å noteres på Merkur Market er en raskere prosess enn å noteres på Oslo Børs, det tar et par uker fremfor noen måneder. Da kommer selskapene raskere til kapital, sier investeringsbanksjefen.

I det norske obligasjonsmarkedet har det særlig vært selskaper i shippingbransjen som har vært på jakt etter penger, blant andre Wallenius Wilhelmsen og Color Line. Asp forventer at enda flere selskaper i dette segmentet vil hente kapital fremover, og melder dessuten at Nordea har prosjekter den neste tiden av type kapitalinnhenting og nynoteringer.

obligasjoner
philip asp
nordea
emisjon
coronakrise
Nyheter
Finans
Børs