DNBs Spare-app i taket

2020 blir det store spareåret. Allerede er DNBs selvbetjeningsløsning på mobil brukt mer enn dobbelt så mye som i fjor. 

– HØY AKTIVITET: Håkon Hansen, sjef for Wealth Management i DNB, forteller at bankens app Spare er lastet ned 350.000 ganger.  Foto: Iván Kverme
Finans

– Vi ser nå virkelig konsekvensene av Tina – There is no alternative, sier sjef for Wealth Management i  , Håkon Hansen.

Han sitter med tall som ikke bare underbygger at nordmenns sparerate øker heftig i år, som kjent er, men også at det er en overraskende høy bruk av digitale selvbetjeningsløsninger.

– Privatkundene leter etter avkastning som kan kompensere for nullrenten, på samme måte som de institusjonelle investorene. Dette så vi en økt tendens til allerede før coronautbruddet her hjemme, da det var høy aktivitet blant våre kunder i vinter, sier Hansen, og fortsetter:

– Så falt alt veldig brått i mars, men sparingen fikk en kraftig retur i april.

Bruttotallene viser at DNBs personkunder pr. august hadde kjøpt aksje- og kombinasjonsfond for 21 milliarder, hvorav 4,3 milliarder kroner kom gjennom appen Spare. 

Også solid nettoøkning

Statistikken fra Verdipapirfondenes Forening er foreløpig ikke oppdatert for august, men juli-statistikken viser at personkundene totalt hadde tegnet andeler i DNB-fond for 30,4 milliarder kroner i løpet av årets syv første måneder. Nettotegningen endte på 6,1 milliarder kroner i samme periode.

– Spare-appen ble lansert i 2017, og vi har siden opplevd at bruken ble doblet i både 2018 og 2019. Så langt i 2020 er allerede fjorårsvolumet mer enn doblet på nytt, sier Hansen.

DNBs app Spare er lastet ned 350.000 ganger, og den har 200.000 brukere hittil i år.

– Kurvene knekker enda kraftigere enn det vi hadde ventet, og det er en eksponensiell effekt. I appen er det brukere som er innom én gang i måneden, men det er også brukere innom fem til ti ganger om dagen, sier Hansen, og tror at bruken fortsatt vil øke:

– Sålangt har vi bare samlet spare- og innskuddsproduktene, men innen pensjonstilbudet er det flere muligheter. Vi tror det særlig blir mer aktuelt etter at blir åpnet opp for «Egen pensjonskonto» fra nyttår.

Kan bli mer sparing

I et intervju i Finansavisen for to uker siden anslo sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets at fravær av utenlandsferier og mindre tjenestekonsum totalt har frigjort rundt 90 milliarder kroner til andre formål for norske husholdninger. I tillegg kommer vårens rentehevinger, som netto gir nye 25 milliarder kroner tilgjengelig.

Hansen legger til at boliglånskundene har kommet svært fordelaktig ut av rentekuttene i vår.

– Det speiler seg også i forbruket. I sommer så vi eksempelvis at kjøp av sportsutstyr, båter og campingbiler gikk i taket, og alt skyldes ikke bare at folk har lyst på disse varene. Det handler også om at forbrukerne har pengene tilgjengelig. Vi skal huske på at for de som ikke har opplevd å bli permittert har økonomien blitt bedre, slik at nullrenten har gitt det samlede forbruket og sparingen et løft.

Hansen trøster seg med at ikke alt går bort i forbruk.

– Det er gledelig å observere at nordmenn i økende grad forstår at det er mulig å kjøpe fondsandeler billig etter børsfallene. Dessuten er det for tiden et interessant fenomen at folk nå har langt mer ledig likviditet pr. måned, enn de hadde for ett år siden, sier Hansen.

dnb
håkon hansen
Nyheter
Personlig økonomi
Finans