Skal nedbemanne 50 stillinger

SpareBank 1 Nord-Norge skal spare 200 millioner kroner i løpet av i år og neste år. Et ledd i spareplanen er å kutte 50 stillinger.

TØFFE TIDER: Konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge forbereder seg på mer digitale kunder og effekter av coronakrisen.  Foto: Eivind Yggeseth
Finans

– Det er fortsatt viktig å ha fysiske kontorer, men ikke like viktig som før, sier konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Torsdag morgen kom meldingen om at banken skal stenge 16 bankkontorer rundt om i Nord-Norge, noe som berører 35 ansatte. Men i tillegg skal selskapet gjennom ytterligere innstramminger, og totalt vil 50 stillinger kuttes fremover.

– Vi har startet opp en parallell prosess med frivillige nedbemanningspakker for hele konsernet, der både ansatte fra kontorene som stenges og ansatte i resten av konsernet kan søke, forteller Ulriksen.

Digitale kunder

Når nedbemanningsprosessen er ferdigstilt og de 16 kontorene er stengt, vil banken ha spart inn rundt 40 millioner kroner. Men ambisjonen er å stramme inn enda mer. I løpet av 2020 og 2021 skal SpareBank 1 Nord-Norge spare 200 millioner kroner.

I tillegg til de 50 årsverkene som skal bort, skal pengene komme fra innsparinger i drifts- og personalkostnader samt øvrige kostnadsreduksjoner. 

Ifølge Ulriksen er det mange årsaker til at banken ønsker å øke kapitalbasen.

– Men hovedbakgrunnen er at kundeadferden forandrer seg. Kundene er blitt veldig digitale, og bedriftskundene skal vi betjene ved de andre kontorene. Det er personkundekontorene som blir berørt, sier hun.

Vinteren kommer

Etter at de 16 kontorene stenges, vil SpareBank 1 Nord-Norge ha 15 kontorer igjen. For tiden er det rundt 900 ansatte i konsernet, som for første halvår la frem et resultat før skatt på 1,035 milliarder kroner – en nedgang fra 1,635 milliarder i samme periode året før.

– Vi har god soliditet, og ønsker å være i forkant av utviklingen. Vi har satt av 200 millioner kroner til tap i år, men har hittil tatt svært få individuelle tap. Vi har foreløpig ikke sett bedrifter gå over ende som følge av coronakrisen, men vi skal inn i en krevende høst og vinter, mener konsernsjefen.

Liv Ulriksen
sparebank 1 nord-norge
Nyheter
Finans