Insr-rakett ut av ruinene

Insr-aksjen ble utbombet av Finanstilsynets varsel og det påfølgende brannsalget til Storebrand. Men på kun tre dager har Insr-aksjen steget over 50 prosent.

TAR AV: Insr-aksjen og Insr-sjef Espen Husstad letter på Oslo Børs. Her med Protector-sjef Sverre Bjerkeli til venstre. Foto: Iván Kverme
Finans

I stedet for å få gjennomført sin overtegnede emisjon i slutten av juni, tok Finanstilsynet svært overraskende livsgrunnlaget fra Insr  kun tre dager senere. Finanstilsynets konsesjonsvarsel kom på et vis som har startet flere heftige diskusjoner, og som fremprovoserte et tvangssalg av Insrs kundeportefølje til Storebrand i midten av august.

Lørdag kom investeringsdirektør i Kistefos, Gunnar Jacobsen, med følgende oppsummering i en et intervju i Finansavisen:

«For oss ser det ut til at 1 milliard kroner i aksjonærverdier, 150 arbeidsplasser og et selskap med eiere som er villig til å stille opp med ny kapital, går tapt fordi ledelsen følte seg tvunget til å gjennomføre et hastesalg av porteføljen i fellesferien.»

Christen Sveaas’ Kistefos har kontrollert nær 9 prosent av Insr-aksjene siden skadeforsikringsselskapet kjøpte Nemi i 2017. Jacobsen uttalte lørdag at en avgjørende årsak for Kistefos’ investering den gangen, var Finanstilsynets godkjenning av transaksjonen.

Jacobsen viser til denne godkjenningen når han nå mener det er hårreisende at Insr i dag kan fratas konsesjonen for forhold forut for 2017.

Rekyl på børs

Trolig har Kistefos-gjengens engasjement i Insr fått flere til å få opp øynene for den skadeskutte aksjen.

Mandag denne uken steg Insr-kursen 7,6 prosent, og deretter fikk den ytterligere fart på tirsdag og onsdag med oppgang på henholdsvis 20,6 og 15,4 prosent.

I september har aksjekusen steget fra nivåer rundt 50 øre – der den også var i begynnelsen av forrige uke – til onsdagens sluttkurs på 94 øre.

Da nyheten om Storebrands overtagelse av Insr-porteføljen kom 14. august, kom et massivt skred av aksjer på Oslo Børs. Aksjekursen falt da fra nær 2,30 kroner til under 1 krone, og aksjonærverdier for 200 millioner kroner forduftet.

14. august ble det omsatt nær 16,9 millioner Insr-aksjer, tilsvarende drøyt 11 prosent av de utestående aksjene i selskapet. Om man antar at Kistefos er en langsiktig eier i Insr, tilsvarer omsetningsvolumet nær en fjerdedel av aksjene som er i fritt omløp i Insr.

Denne uken er fortegnene snudd, og nå er kjøpsinteressen tilbake. En tredjedel av aksjene som er i fritt omløp er blitt omsatt i løpet av tre handelsdager denne uken.

Posisjonering blant eierne

I tillegg til uttalelsene fra Kistefos-leiren, om at den «fremdeles står klar med penger», kan det høye omsetningsvolumet i Insr-aksjen skyldes posisjonering før den ekstraordinære generalforsamlingen 5. oktober.

Da skal aksjonærene stemme over kundesalget til Storebrand, hvilket kun vil gi Insr-eierne smuler. Forslaget trenger minst to tredjedeler av stemmene for å gå gjennom.

insr
kistefos
Nyheter
Finans
Børs
Aksjeanalyse