Meglerhus tar opp dekning på Røkkes grønne aksjer

Carnegie og SEB starter dekning med kjøpsanbefaling på Aker Offshore Wind, og SEB har ståltro på Aker Carbon Capture.

I SIGET: Røkkes vindaksje, Aker Offshore Vind, er i vinden om dagen.  Foto: Iván Kverme
Finans

Carnegie og SEB tar opp dekning på Aker Offshore Wind-aksjen AOW-ME med kjøpsanbefalinger og kursmål på henholdsvis 7 kroner og 7,8 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt. 

«Fremskritt på prosjekter etterfulgt av nedsalg bør skape verdier», skriver SEB i en fersk analyse.

Meglerhuset mener at selskapet tilbyr attraktiv eksponering mot markedet for flytende havvind i kombinasjon med en attraktiv portefølje som er i en tidlig fase. En sterk posisjon på norsk sokkel og støtte fra Aker er også viktig, ifølge TDN Direkt. 

Carnegie har estimert at Aker Offshore Wind vil trenge 12 til 16 milliarder i ny egenkapital frem til 2030, hvis alle prosjektene blir vellykket.

«Det vil komme innhentinger av kapital, og vi argumenterer for at slike hendelser både er avgjørende og positive for investeringscaset. Eiendeler kan også bli avhendet, hvis optimalt», skriver meglerhuset.

Aker Offshore Wind nådde i helgen en milepæl i Sør-Korea da det har installert LiDARs offshore Ulsan.

Har ståltro på karbonfangst

SEB tar samtidig opp dekning på Aker Carbon Capture-aksjen ACC-ME med en kjøpsanbefaling og kursmål 17,5 kroner. Meglerhuset har dermed ståltro på karbonfangstselskapet som handles til 6,78 kroner i skrivende stund. 

SEB forventer flere positive nyheter fremover, som vil belyse potensielle prosjekter og bekrefte støtten for karbonfangst, ifølge TDN Direkt. 

Aker Offshore Wind stiger til 5,179 kroner mandag morgen, mens Aker Carbon Capture stiger til 6,78 kroner.